Gå till sidans innehåll

Sjukdomar hos nyfödda som kräver kirurgisk behandling

Vissa medfödda utvecklingsstörningar kräver kirurgisk behandling strax efter födseln.

Medfödda utvecklingsstörningar omfattar bl.a. utvecklingsstörningar i mag-tarmkanalen och bukväggen, ryggmärgsbråck, groddcellstumörer hos fostret (teratom), diafragmabråck, svåra hjärtfel, urinrörsklaff hos pojkfoster, vissa sällsynta anatomiska avvikelser i luftvägarna och vissa anatomiska avvikelser i lungorna. Behandlingsbesluten påverkas inte bara av den konstaterade utvecklingsstörningen, utan även av eventuella andra konstaterade avvikelser, barnets vikt och barnets allmäntillstånd.

Om den anatomiska avvikelsen är känd i förväg kan familjen träffa en specialist inom området redan under graviditeten för att få rådgivning. Tid och plats för förlossningen planeras individuellt. När barnet föds finns en läkare som är utbildad i vård av nyfödda på plats för att ge den första vården innan barnet flyttas till intensivvårdsavdelningen.

Uppdaterad 2.2.2023