Gå till sidans innehåll

Anfallssymtom som förekommer hos barn

Anfallssymtom är plötsliga och övergående avvikande symtom som stör barnets verksamhet eller växelverkan.

7 sökresultat

Affektanfall
Affektanfall kan förekomma hos barn i lekåldern. Ett affektanfall är när ett frustrerat barn eller ett barn som skadat sig börjar gråta.
Anfallssymtom under sömn
Ungefär hälften av barn i lekåldern drabbas av tillfälliga anfallsliknande sömnstörningar. Sömnstörningar är ärftliga.
Feberkramper
Med feberkramp avses ett anfall där barnet stelnar och/eller rycker, antingen symmetriskt eller på ena sidan, och som inträffar vid hög feber, vanligtvis under stegringsfasen. Ibland är det först...
Onani hos barn
Onani hos barn är en normal del av barnets utveckling.
Svimning
Svimning är ett anfall där en person kortvarigt förlorar medvetandet och faller ihop. Svimning kan förekomma hos barn i skolåldern.
Sömnmyokloni
Sömnmyokloni kan förekomma hos spädbarn. Myokloni är en plötslig sammandragning av en muskel eller en muskelgrupp som orsakar ett kort ryck, antingen i en enda extremitet eller i hela kroppen.
Tics
Tics kan förekomma hos barn i lekåldern. Tics är upprepade, meningslösa muskelrörelser, sekvenser av rörelser eller vokaliseringar.