Gå till sidans innehåll

Hyposensibilisering för barn

Syftet med hyposensibilisering är att minska på näs- och ögonsymtomen samt behovet av allergimedicinering. Hyposensibilisering kan utföras med injektioner under huden, s.k. allergivaccinationer, eller med tabletter eller droppar som läggs under tungan.

Hyposensibilisering är en orsaksbaserad behandling av IgE-förmedlad allergi som ger svåra symtom.

I Finland ges hyposensibilisering med injektioner för björk, timotej, gråbo, dammkvalster, katt, hund, häst och stickinsekter. Hyposensibilisering med medel som sätts under tungan ges för björk, timotej och dammkvalster.

Undersökningar visar att hyposensibilisering minskar de allergiska symtomen och behovet av symtommedicinering med cirka 30–40 %. Effekten bevaras flera år efter behandlingen. Hyposensibilisering för pollen, djur, stickinsekter eller dammkvalster kan inledas tidigast vid fem års ålder.

Hyposensibilisering för födoämnen kan övervägas i specialfall för över 6-åriga barn med födoämnesallergi.

Innan hyposensibiliseringen inleds säkerställer man med hjälp av test av lungfunktionen att barnet inte har obehandlad astma eller att en diagnostiserad astma är under kontroll. Vissa bakomliggande sjukdomar eller exempelvis en regelbunden medicinering med betablockerare kan vara ett hinder för hyposensibilisering.

Det är skäl att överväga hyposensibilisering för pollen om barnet trots ändamålsenlig allergimedicinering har återkommande svåra allergisymtom och är avsevärt sensibiliserad för allergenen i fråga. Hyposensibilisering för björk hjälper också mot symtom orsakade av al. För bedömningen av symtomens svårighetsgrad kan en symtomenkät användas som hjälp.

Det är skäl att överväga hyposensibilisering för pollen om barnet trots ändamålsenlig allergimedicinering har återkommande svåra allergisymtom och är avsevärt sensibiliserad för allergenen i fråga. Hyposensibilisering för björk hjälper också mot symtom orsakade av al. För bedömningen av symtomens svårighetsgrad kan en symtomenkät användas som hjälp.

Det är skäl att överväga hyposensibilisering för pollen om barnet trots ändamålsenlig allergimedicinering har återkommande svåra allergisymtom och är avsevärt sensibiliserad för allergenen i fråga. Hyposensibilisering för björk hjälper också mot symtom orsakade av al. För bedömningen av symtomens svårighetsgrad kan en symtomenkät användas som hjälp.

Hyposensibilisering med injektioner ges vid hälsovårdsenheter som är insatta i hyposensibilisering. Före varje injektion ska barnet ta antihistamin minst en timme i förväg enligt anvisningarna för att lindra eventuella biverkningar av injektionen. Ni ska också alltid ta med reservmedicin som läkaren ordinerat för inektionsbesöken. En sjukskötare ger hypersensibiliseringsinjektionen vanligen i överarmen. Efter injektionen ska patienten stanna för observation vid enheten i minst en halv timme.

Till en början ges injektioner ungefär en gång i veckan och dosen ökas enligt ett visst schema tills man kommer upp till den planerade underhållsdosen. Uppdoseringsskedet till underhållsdosen tar ungefär två månader och därefter fortsätter hyposensibiliseringen med regelbundna injektioner med 4–6 veckors intervaller på hälsovårdsenheten. Hyposensibiliseringen mot pälsdjur, pollen och dammkvalster fortsätter i allmänhet i tre års tid, medan behandlingen mot insektsallergi pågår i fem år.

Hyposensibilisering för timotej och dammkvalster kan göras med preparat som läggs under tungan. Den första tabletten tas alltid vid en hälsovårdsenhet, men resten av doserna tas dagligen hemma i tre års tid. För behandling av björkallergi finns en lösning med specialtillstånd som läggs under tungan och tas bara under en viss period. Behandlingen inleds typiskt i början av året och fortsätter i fem månaders perioder i sammanlagt 2–3 år.

Vid hyposensibilisering med injektioner är rodnad och svullnad vid stickstället vanliga lokala reaktioner. Vissa patienter kan under behandlingen få bestående kliande bulor vid stickstället. De beror på att extraktet som används för hyposensibilisering innehåller aluminium. Kraftiga allergiska reaktioner är ovanliga, men vårdenheten är beredd på att behandla dem. En allvarlig allergisk reaktion i samband med hyposensibilisering leder vanligen till att behandlingen avbryts.

Behandling med preparat som läggs under tungan ger klåda i munnen och svalget hos ungefär en tredjedel av patienterna, men besvären blir vanligen lindrigare under den fortsatta behandlingen och upphör oftast helt på några veckor. Biverkningar i mag-tarmkanalen kan också förekomma, men de är tämligen sällsynta. Några kraftiga allergiska reaktioner har inte observerats vid sublingual hyposensibilisering.

Barnpatienter betalar vanligen poliklinikavgift för de tre första hyposensibiliseringsbesöken. Tabletter och lösningar som läggs under tungan köper man själv med recept och får FPA:s grundersättning för dem. Den andel man betalar själv räknas in i årssjälvrisken (läkemedelstaket) för läkemedelskostnader. I praktiken motsvarar patientens kostnad för sublingual hyposensibilisering FPA:s årliga läkemedelstak.

Uppdaterad 28.2.2023