Gå till sidans innehåll

Endokardit, inflammation i hjärtats innerhinna

Endokardit är en inflammation i hjärtats innerhinna, där inflammationen ofta är koncentrerad till klaffstrukturerna. Vissa hjärtsjukdomar är förknippade med en ökad risk för endokardit, som förebyggs med antibiotika.

Endokardit orsakas av att bakterier kommer in i kroppen och i de flesta fall av ett strukturell hjärtfel. De mest betydande hjärtsjukdomarna som ökar risken för endokardit hos personer under 20 år är olika medfödda klaffel och kammarseptumdefekter.

God och regelbunden rengöring och vård av munnen och tänderna är det bästa sättet att förebygga endokardit, eftersom bakterier i munnen kan orsaka endokardit.

Om man vid operationen av det medfödda hjärtfelet har använt konstgjorda material rekommenderas antibiotikaprofylax (kallas även endokarditprofylax) i sex månader, dvs. förebyggande antibiotikabehandling i samband med efterföljande ingrepp. Samma anvisning gäller situationer då man satt in en stängningsanordning vid hjärtkateteriseringen.

Förebyggande av endokardit med antibiotika är nödvändigt före ingrepp där slemhinnan måste söndras och det är sannolikt eller möjligt att bakterier kommer in i blodcirkulationen. Läkaren ordinerar antibiotikaprofylax före ingreppet.

Ingrepp då antibiotika ordineras i förebyggande syfte:

 • ingrepp i tänderna och munnen som är kopplade till blödande tandkött (till exempel borttagande av permanent tand, rotbehandling eller rotresektion det vill säga operation av spetsen av roten på en tand då vanlig rotbehandling inte har varit tillräcklig)

 • då tandläkaren eller skötaren putsar stödvävnaden på tänderna

 • bihålespolning

 • borttagande av tonsiller

 • endoskopi av luftrören när den är kopplad till invasiva ingrepp.

Antibiotikaprofylax är inte nödvändig när endoskopin av luftrören inte är kopplad till invasiva ingrepp och inte heller vid endoskopi av matsmältningskanalen.

 • vid konstgjorda klaffar

 • när man använt konstgjorda material vid korrigering av hjärtklaffen

 • vid okorrigerade cyanotiska (medför blåaktighet) hjärtfel

 • om man under operationen har installerat en så kallad palliativ shunt eller conduit

 • om det finns kvar en septumdefekt i ett hjärta som har korrigerats för medfött hjärtfel

 • nära en protes eller ett konstgjort material

Uppdaterad 3.2.2023