Gå till sidans innehåll

Stöd för barnets motoriska utveckling i vardagen

Barnets motoriska färdigheter utvecklas gradvis genom upprepning och övning.

Utvecklingen av motoriska färdigheter hos barn i olika åldrar kan stödjas genom att involvera barnet i vardagliga aktiviteter. Babyn utvecklas genom samspel med sin omgivning. Färdigheter utvecklas bäst i vardagliga vårdsituationer och sociala situationer: babyn behöver ingen särskild gymnastik. Det bästa sättet att börja umgås med en baby är att hålla hen i famnen.

Babyn ligger på rygg på förälderns lår. Babyns ansikte är vänt mot förälderns ansikte.
Barnet lyfts via sidan.
Babyn bärs i famnen.
Barnet lutar sig mot förälderns lår på golvet.

Det lönar sig att från födseln vänja babyn vid olika ställningar, både i famnen och på golvet, så att hen kan lära sig att till exempel hålla upp huvudet och krypa. Babyn lär sig färdigheter gradvis, och det lönar sig till exempel inte börja öva på att gå förrän babyn själv börjar försöka stå upprätt mot ett stöd.

Prata med babyn och få hen att ha ögonkontakt i mittlinjen, dvs. så att du är ansikte mot ansikte med babyn: till exempel så att babyn ligger på rygg mot förälderns knän.

Lyft och sänk babyn och vänd på hen i sidled. Babyns huvud och armar stöds med babyns egna händer. Att lyfta babyn via sidan hjälper till med den motoriska utvecklingen.

Bär babyn i olika ställningar för att stödja babyns förmåga att hålla upp huvudet och kontrollera ställningen.

Låt babyn träna på att ligga på mage varje dag. Att stödja upp sig på armbågarna är viktigt för utvecklingen av självständig rörlighet. Babyn kan till exempel luta sig mot förälderns ben medan föräldern sitter på golvet med raka ben.

Barn i lekåldern och äldre barn drar nytta av mångsidig vardagsmotion och lekar i olika terränger, såsom på mjuk sand, i skogen och i vatten. Att klättra på klätterställningar utvecklar också barnets färdigheter. Att röra sig barfota i mjuk terräng, till exempel på en sandstrand, främjar balansfärdigheter och känselinformationen.

  • Hjälp ditt barn att bli självständigt, till exempel när det gäller att äta och klä på sig.

  • Låt barnet delta i vardagssysslor som matlagning, städning och trädgårdsarbete.

  • Gå ut och motionera mångsidigt med barnet.

  • Spela tillsammans och erbjud barnet mångsidiga aktiviteter, till exempel pyssel och teckning.

Många kommuner, privata organisationer och idrottsföreningar organiserar möjligheter för barn att delta i gruppträning.

Vissa kommuner ordnas motorikgrupper som leds av fysioterapeuter och ergoterapeuter för barn med lindriga motoriska problem. I grupperna inövas åldersanpassade färdigheter och kroppsuppfattning. Du kan fråga om grupperna på rådgivningen eller vidhos skolhälsovården.

Uppdaterad 19.1.2023