Gå till sidans innehåll

Högt fotvalv

Högt fotvalv är motsatsen till plattfot och en av de vanligaste avvikelserna i fotens ställning.

Högt fotvalv

Med högt fotvalv avses en situation där fotvalvet är högt och det kan åtföljas av att hälbenet och framfoten är vridna inåt. Det förekommer en förhållandevis stark obalans i muskelstyrkan i benet. Foten är till en början mycket följsam, men blir gradvis stel. Högt fotvalv kan vara ärftligt eller orsakas av en funktionell störning i foten. Orsaken till högt fotvalv kan vara okänd eller vara relaterad till vissa nerv- och muskelsjukdomar. Detta kan ibland bero på en fotskada eller en medfödd anatomisk avvikelse.

Symtom och fynd

Symtomen och svårighetsgraden av högt fotvalv varierar. Foten kan vara nästan normalt fungerande och symtomfri eller stel och svårt symtomatiskt. Vid högt fotvalv fördelas vikten ojämnt mellan trampdynor och hälar, vilket leder till en felaktig belastning på foten. Gången kan lätt bli stel och i vissa situationer är det omöjligt att gå normalt. Högt fotvalv kan ge upphov till smärta till följd av felaktig belastning av foten.

Diagnos

De karaktäristiska dragen för högt fotvalv (högt fotvalv, stelhet, belastning på trampdyna och häl) kan identifieras genom att undersöka foten. Det är viktigt att identifiera en bakomliggande neurologisk sjukdom (medfödd polyneuropati) eftersom prognosen och behandlingen skiljer sig åt.

Behandling och egenvård

Behandlingen av högt fotvalv sker med stödskor som är anpassade till det höga fotvalvets styvhet eller flexibilitet. Specialskor eller personliga inläggssulor med dämpning i häl- och trampdynsområdet för att stödja fotsulans funktion. Till behandlingen hör fysioterapeutiska övningar. Massage av fotsulorna kan också vara till hjälp, då den spända senhinnan sträcks ut genom massage. Målet med behandlingen är en så god funktionsförmåga som möjligt. Vid behandling av ett komplicerat och framskridet högt fotvalv behövs ofta ett kirurgiskt ingrepp.

Uppdaterad 1.2.2023