Gå till sidans innehåll

Förebyggande av smittsamma sjukdomar under cancerbehandlingen

Om någon i den närmaste kretsen har en smittsam sjukdom, framhävs betydelsen av handhygienen allt mer. Man strävar efter att förhindra att den sjuka personen kommer i kontakt med barnet eller den unga som har cancer.

Under hela cancerbehandlingen ska besök hos personer med snuva eller andra infektionssymtom undvikas. Du bör också sköta om att inga personer med symtom kommer på besök i det egna hemmet. Särskilt vattkoppor, bältros, herpes och mässling är farliga för en cancersjuk person. Om någon i den närmaste kretsen insjuknar i någon av dessa måste man bereda sig för särskilda åtgärder.

Varicella-zosterviruset (VZ) kan orsaka vattkoppor eller bältros. Man strävar efter att förhindra en vattkoppssmitta under cancerbehandlingen.

Viruset smittar lätt både som dropp- och kontaktsmitta. Om patienten har haft att göra med en person med vattkoppor och hen inte själv har haft det, behövs en förebyggande medicinering (valaciclovir) mot vattkoppor. Vanligtvis kan sjukdomen förebyggas på detta sätt.

Om ett syskon som inte haft vattkoppor har haft kontakt med en person med vattkoppor ska barnet med cancer hållas isär från detta syskon. Den bästa lösningen skulle vara om syskonet kan stanna till exempel hos släktingar under sjukdomens inkubationstid.

Inkubationstiden är ca två veckor, men beroende på hur sjukdomen smittar ska barnen vara från varandra så att isoleringen sker under dagarna 9–24 från det eventuella smittotidpunkten. Om ett friskt syskon insjuknar i vattkoppor ska isoleringen pågå så länge att barnets alla blåsor torkat ut helt, det vill säga vanligtvis cirka 10 dygn från att de första blåsorna framträtt.

Vaccinet mot vattkoppor innehåller levande, försvagade virus som kan orsaka lokalt eksem hos ett friskt barn.Ett barn eller en ung person som får cancerbehandling ska undvika kontakt med eksem som orsakats av ett vaccinationsvirus, men vaccinationsviruset sprider sig inte som droppsmitta i likhet med det egentliga vattkoppsviruset. Därför är det tryggt att vaccinera en cancerpatients familjemedlemmar och andra närstående (bland annat klasskamrater). Syskon som inte haft vattkoppor rekommenderas att vaccinera sig mot sjukdomen så snart som möjligt efter att syskonet diagnostiserats med cancer.

Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. Ovan nämnda vårdanvisningar som gäller vattkoppor gäller även bältros.

Endast en sådan person som tidigare haft vattkoppor kan få bältros. Vattkoppsviruset blir kvar i kroppen hos en person som haft vattkoppor och aktiveras senare som bältros när motståndskraften försvagats.

Ett barn eller en ung person som inte haft vattkoppor får vid en bältroskontakt vanligtvis vattkoppor.

Herpesvirusinfektionen kallas också herpex simplex. Herpes simpex-viruset (HSV) orsakar utslag med blåsor samt en svalg- och matstrupsinflammation som kännetecknas av smärta och sväljsvårigheter.

Om barnet eller den unga inte innan cancerbehandlingarna haft herpex simplex och får smittan kan symtomen bli mycket starka. Herpesinfektionen kan behandlas med läkemedel.

Om en närstående till en person med cancer har herpex simplex är ett munskydd ett tillräckligt skydd för att förhindra smitta, eftersom herpesviruset inte smittar lätt. Kramar och kyssar ska dock absolut undvikas och handhygienen ska skötas noggrant.

Mässling är en sällsynt sjukdom i Finland, eftersom nästan alla barn vaccinerats mot sjukdomen.

Om barn eller unga som är ovaccinerade kommer i kontakt med någon som har mässling, ska hen direkt få en skyddande antikroppsbehandling.

Uppdaterad 26.10.2022