Gå till sidans innehåll

Epilepsiterminologi

Epilepsiterminologin innehåller epilepsirelaterade termer som har förklarats för att göra dem lättare att förstå.

Epilepsiordlistan gör det enkelt att söka efter epilepsirelaterade begrepp och termer som du kan stöta på i t.ex. patientjournaler.

 • A

 • E

  • EEG

   EEG står för elektroencefalografi.

   Nyckelord: EEG-undersökning, elektroencefalografi

  • Epilepsisyndrom

   Epilepsi, vars bakomliggande orsak kan variera mellan olika patienter, men där anfallstyp, debutålder, EEG (elektroencefalografi) och prognos är likartad mellan patienterna.

   Nyckelord: syndrom

  • Epileptiskt anfall

   En tillfällig störning i hjärnans funktion som orsakas av onormal nervcellsaktivitet.

   Nyckelord: anfall

  • Etiologi

   Bakomliggande orsak. Epilepsi kan till exempel orsakas av en utvecklingsstörning i hjärnan.

 • G

  • Generaliserad

   Epilepsi klassificeras som lokaliserad eller generaliserad. Ett generaliserat epileptiskt anfall börjar till exempel i båda hjärnhalvorna samtidigt.

 • I

  • Iktal

   Som sker under ett epileptiskt anfall.

 • K

  • Kognitiva funktioner

   Funktioner för informationshantering: uppmärksamhet, iakttagelseförmåga, minne, inlärning, språkliga funktioner.

 • L

  • Lokaliserat (fokalt) epileptiskt anfall

   En elektrisk urladdning som startar i ena hjärnhalvan, men kan sprida sig till ett större område eller båda hjärnhalvorna, vilket leder till ett epileptiskt anfall.

   Nyckelord: fokalt

 • M

  • Medvetandegrumling

   Epileptiskt anfall med gradvis medvetandeförlust. Ett anfall kan åtföljas av smackningar eller sväljningar och avvikande rörelser.

   Nyckelord: anfall, epileptiskt anfall

  • MRI

   Magnetisk resonanstomografi (Magnetic Resonance Imaging). Förkortningen MRT kan också användas.

   Nyckelord: magnetundersökning, undersökning med magnetkamera

  • Myokloni

   Plötslig och kortvarig muskelryckning i extremiteterna, ansiktet eller kroppen som varar i mindre än en sekund.

   Nyckelord: myoklont anfall

 • N

 • P

  • Postiktal

   Efter ett epileptiskt anfall. Till exempel postiktal förvirring eller trötthet.

 • S

  • Status epilepticus

   Ett utdraget epileptiskt anfall. Ett utdraget anfall kan vara livsfarligt. Dödligheten och risken för skador ökar om det epileptiska anfallet varar i över 30 minuter. Hos barn är dock riskerna mindre.

   Ett anfall som pågår i över 5 minuter kallas hotande status epilepticus och det försöker man alltid få att sluta så snabbt som möjligt.

   Nyckelord: anfall, epileptiskt anfall, utdraget anfall