Gå till sidans innehåll

Motionens inverkan på diabetes hos barn och unga

Motion stöder det allmänna välbefinnandet och hjälper till att uppnå en god behandlingsbalans för diabetes. Diabetiker kan utöva samma grenar som andra, och diabetes är inte heller ett hinder för en framgångsrik tävlingsidrott.

Motion förbättrar insulinkänsligheten och påverkar förutom glukosnivån även blodfettvärdena och vikten positivt.

Motionens inverkan på glukosnivån är dock individuell. Påverkande faktorer är bland annat motionsform och vanor, motionens längd, belastningsnivån samt stress i samband med prestationen.

I allmänhet sänker motion glukosnivån. Före motionen bör glukosnivån vara cirka 6–8 mmol/l, men en lämplig utgångsnivå påverkas också av när måltidsinsulin har injicerats och när man senast ätit. Ett extra litet mellanmål kan behövas före och under långvarig motion.

Det kan vara bra att minska måltidsinsulinet före motionen om motionen sker under insulinets verkningstid. Om den tyngre motionen utövas på kvällen kan det däremot vara nödvändigt att även minska kvällens basinsulin.

Adrenalin som utsöndras i kroppen i tävlingssituationer eller kampgrenar är ett hormon som påverkar insulinet och kan höja glukosnivån. Då sjunker glukosnivån först några timmar efter träningen.

Egenkontrollen är viktig för att hitta det bästa sättet att behandla blodsockret under och efter motion.

Uppdaterad 13.10.2021