Gå till sidans innehåll

4. Hur behandlas diabetes?

Diabetes behandlas med insulin. Syftet med behandlingen är att härma bukspottkörtelns normala insulinutsöndring.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

God diabetesbehandling består av regelbunden uppföljning av glukosnivån, regelbunden måltidsrytm, bedömning av mängden kolhydrater i maten, insulindosering före måltider och regelbunden motion.

Glukosnivån ska kontrolleras före varje måltid, i samband med motion och efter behov även vid andra tidpunkter. Motionens inverkan på glukosnivåernas variation är individuell.

Flerinjektionsbehandling

Vid flerinjektionsbehandling injiceras insulin under huden med en insulinpenna. Injektionsställena kan vara utsidan av låret, bukområdet eller skinkan.

Långverkande basinsulin injiceras en eller två gånger per dag. Detta sker vanligtvis hemma.

Måltidsinsulin injiceras alltid före måltid. Du kan se en video om injicering av insulin i avsnittet Diabetes hos barn och unga på sidan flerinjektionsbehandling.

Behandling med insulinpump

Vid behandling med insulinpump doserar pumpen insulin automatiskt via en kanyl i underhudsfettvävnaden enligt det individuella behovet dygnet runt. Innan måltiden ska man dock mata in kolhydratmängden och vid behov även glukosnivån i pumpen, den föreslår sedan en lämplig mängd måltidsinsulin. När förslaget godkänns doserar pumpen insulin.

Uppdaterad 19.10.2021