Gå till sidans innehåll

Digital vårdväg för patient med barnreumatism

Vårdvägen för patient med barnreumatism är en guide som hjälper familjerna att förstå de steg som ingår i vården av ett barn med barnreumatism. Välkommen till vårdvägen för patient med barnreumatism!

Vårdvägen hjälper dig att lära dig mer om de olika faserna i behandlingen av barnreumatism och om det stöd i vardagen som finns tillgängligt. Yrkesutbildade personer från olika branscher, däribland läkare, sjukskötare och fysioterapeuter, deltar i vården av en patient med barnreumatism. Syftet med vårdvägen är att hjälpa barn och deras närstående att bättre förstå hur vården framskrider, vad var och en av vårdpersonalen ansvarar för och vad man kan förvänta sig på vägen.

Genom att klicka på de olika faserna i vårdvägen i pdf-form får du mer information om helheten i fråga. Längst ner i vårdvägen hittar du vårdpersonalen som ansvarar för barnets vård samt användbar information om stöd i vardagen.

Uppdaterad 6.2.2023