Gå till sidans innehåll

Motionens och kostens betydelse för barn med autismspektrumtillstånd

Regelbunden och mångsidig motion och kost är förutsättningar för en frisk tillväxt och utveckling. Ett barn med en autismspektrumtillstånd kan behöva stöd och tydliga anvisningar för både motion och mat.

Kostens betydelse

Kostrekommendationerna är likadana för alla barn. Ett autismspektrumtillstånd medför ofta svårigheter med ätandet. Kosten kan vara extremt begränsad på grund av barnets val och bestå av bara några maträtter eller drycker. Ibland vägrar barnet äta någon annanstans än på en viss plats eller med samma, egna kärl och bestick. Små barn äter ofta bara vissa maträtter och motsätter sig allt nytt, medan många äldre barn är överviktiga. Familjerna och personer som dagligen är verksamma med barnen behöver ofta få handledning och stöd när det gäller mat och ätande. Vid behov rekommenderas att man konsulterar en näringsterapeut.

Under de senaste decennierna har man undersökt bland annat den glutenfria och mjölkfria kosten, men utgående från forskningen hittills går det inte att rekommendera den som behandling för barn inom autismspektrumet, utan kosten bygger på samma rekommendationer som för andra barn.

Betydelsen av motion

Motion inverkar på barnets hälsa, välbefinnande och allmänt på funktionsförmågan samt lärandet. Enligt de nationella riktlinjerna för motion borde barn under skolåldern röra på sig minst tre timmar om dagen. För skolbarn rekommenderas mångsidig motion i minst 1–2 timmar dagligen.

Olika motionsupplevelser är en viktig del av vardagen och helhetsrehabiliteringen också för barn med autismspektrumtillstånd. Svårigheter förknippade med motoriska färdigheter eller exempelvis bristande motivation kan ändå påverka barnets förmåga eller vilja att delta i olika motionssituationer. För att situationer med motion ska lyckas är det speciellt viktigt att ta hänsyn till barnet individuellt. Det går att hitta intressanta motionsformer för barnet genom att utgå från sådant som barnet själv gillar att göra, men för att motionen ska bli mångsidig är det ändå bra att prova på olika idrottsgrenar.

Många barn med autism har störst nytta av motionen om den är tydligt strukturerad. Det är ofta enklast att se till barnets motionsbehov med vardagsmotion och att vara ute tillsammans.

Det lönar sig att höra sig för om olika motions- och hobbymöjligheter hos lokala idrottsklubbar och regionala föreningar. Information om medlemsföreningar får du från Autism Finland rf.

Invalidiliittos guide Ota minut mukaan – erityistukea tarvitseva lapsi leikissä ja liikunnassa (på finska) innehåller tips för att genomföra till exempel tillämpad motion.

Du hittar många exempel på vardagsmotion på Hjärtförbundet i Finlands webbplats Neuvokas perhe.

Uppdaterad 30.1.2023