Gå till sidans innehåll

Hjärtingrepp hos barn och vården efter ingreppet

Efter olika ingrepp och undersökningar är det viktigt att följa vårdanvisningarna för att säkerställa att återhämtningen sker på önskat sätt.

Hjärtkateterisering

Efter ingreppet är det bra att hemma under ett par dagar använda lösa kläder som inte skaver eller irriterar stickställena. Det är vanligt att man kan se lite blåmärken i ljumskvecket. Om stickstället börjar blöda ska du trycka på det i femton minuter för att stoppa blödningen. Du kan duscha normalt. Bad i badkar, bastubad eller simning rekommenderas inte under tre dagar. Efter det har punkteringsstället läkt. Till skolan och dagvården kan man vanligtvis gå efter en till två dagar efter utskrivningen. Man får röra sig normalt, men under de närmaste dagarna ska man undvika alltför intensiv motion. Idrottsbegränsningar enligt läkarens anvisningar.

Kontakta den behandlande enheten om:

 • stickstället börjar blöda på nytt

 • det förekommer svullnad, rodnad eller ökande smärta i ljumskvecket

 • febern stiger under de närmaste dagarna (över 38 grader)

Insättning av pacemaker

Man blir vanligtvis utskriven 1 till 3 dygn efter ingreppet. Det är bra att duscha såret från och med den andra dagen. Man får dock bada eller simma först efter två veckor. Ömhet kring pacemakern kan fortfarande kännas hemma, men brukar försvinna efter ungefär en månad. Platsen för pacemakern ska skyddas mot kraftiga slag och stötar. Man får inte slita i eller häftigt sträcka armen på pacemakersidan under en månad. Man ska även undvika att hänga i armen. Hjärtläkaren ger anvisningar om när man kan gå till skolan eller daghemmet samt delta i skolgymnastiken. Efter insättningen av pacemaker får ni med er hem ett pacemakerkort där man kan se anledningen till insättningen av pacemakern och information om pacemakern och dess ledningar. Det är bra att alltid bära kortet med sig.

Kontakta den behandlande enheten om:

 • smärtan försvåras

 • området svullnar eller blir rött

 • såret börjar utsöndra sekret

 • barnet får feber (över 38 grader)

 • barnet får känningar av hjärtrytmrubbning eller blir illamående

 • armen på pacemakersidan svullnar eller domnar.

Hjärtoperation – spädbarn

Det är förbjudet att lyfta barnet under armarna i 5 veckors tid efter operationen. Barnet kan ligga på mage eller sida under korta perioder. Barnet kan duschas och badas normalt. Man kan vara fritt ute om temperaturen är över -10 grader. På vintern börjar man utomhusvistelsen med en nyfödd småningom. Vaccinationsprogrammet kan fortsättas en månad efter operationen. Kontakta avdelningen för instruktioner om endokarditprofylax.

Kontakta den behandlande enheten om:

 • operationssåret börjar blöda, svullna eller blir rött

 • allmäntillståndet försämras

 • barnet får feber (över 38 grader).

Hjärtoperation – äldre barn

Man får duscha normalt, en månad efter operationen får man gå i bastu och simma. Till daghemmet eller skolan kan man gå ungefär en månad efter hjärtoperationen. Regelbunden motion är viktigt. Man får vistas ute lugnt, men intensiv motion bör undvikas under en månad efter operationen. Närmare information om deltagande i skolgymnastik och hobbyer fås från avdelningen. Under en månad efter operationen är det bra att undvika stora folksamlingar och förkylda gäster. Vaccinationsprogrammet kan fortsättas en månad efter operationen. Kontakta avdelningen för instruktioner om endokarditprofylax.

Kontakta den behandlande enheten om:

 • operationssåret börjar blöda, svullna eller blir rött

 • allmäntillståndet försämras

 • barnet får feber (över 38 grader)

Rekommendation om begränsningar efter hjärtoperation

Efter en hjärtoperation flyttas patienten vanligtvis till vårdavdelningen 1 till 2 dagar efter operationen. Utskrivningen sker vanligtvis 4 till 8 dagar efter operationen, men tidpunkten beror på tillståndet. Begräsningarna tillämpas individuellt för patienten.

 • Förbud att lyfta under armarna i 5 veckors tid efter operationen

 • Tillbaka till skolan efter 3 veckor

 • Tillbaka till daghem efter 4 veckor

 • Motionsbegränsningar för barn i skolåldern 6–8 veckor

 • Cykling efter 6 veckor

 • Ryggsäcksbegränsning lätt/tung ryggsäck 3/8 veckor

 • Tävlings- och kontaktsporter 3 månader (särskilt kraftiga statiska ansträngningar, tyngdlyftning etc.)

 • Trampolin 3 månader

 • Man får bada bastu efter 2–3 veckor

 • Tillbaka till skolan efter 3 veckor

 • Tillbaka till daghem efter 4 veckor

 • Motionsbegränsningar för barn i skolåldern 6–8 veckor

 • Cykling efter 6 veckor

 • Tävlings- och kontaktsporter 3 månader (särskilt kraftiga statiska ansträngningar, tyngdlyftning etc.)

 • Trampolin 3 månader

 • Man får bada bastu efter 2–3 veckor

Tejper som är avsedda för att stödja såret används under den första månaden efter operationen. Syftet med tejpen är att stödja såret och på så sätt minska ärrbildningen. De byts ut till nya minst en gång i veckan och alltid när de blir smutsiga eller lossnar. Tejperna läggs tvärs över såret och så nära varandra som möjligt. Man får duscha och bada normalt, men bastubad är tillåtet först 2–3 veckor efter operationen. Efter den första månaden övergår man till att använda silikonförband.

Silikonprodukter, vissa typer av plåster, används för att undvika alltför kraftig ärrtillväxt och för att mjuka upp ärr som redan bildats.

Symtom på alltför kraftig ärrbildning kan vara klarröd färg, stickningar, klåda eller avflagnande hud. Ärret kan vara upphöjt, hårt och oflexibelt och kan även vara känsligt för beröring. Läkningen av ärr är individuell.

Behandlingen pågår vanligtvis i 3–6 månader. Det är meningen att silikonet används dygnet runt förutom då man tvättar sig och vid insmörjning av huden. Till en början används silikonet under kortare perioder. Användningstiden ökas småningom tills den rekommenderade tiden har nåtts.

Silikonet kan till en början orsaka rodnad på frisk hud eftersom det hindrar huden från att andas normalt. Om det uppstår svettutslag eller om det uppstår ett sår eller annan typ av hudskada i det behandlade området, gör man ett avbrott i silikonbehandlingen tills huden har läkt. Man får inte lägga silikon på skadad hud.

Huden tvättas på normalt sätt varje dag. Efter tvätt kan man smörja in såret med en mjukgörande kräm. Krämen kan masseras lätt i ärrområdet. Man låter krämen sugas in i huden eller det överflödiga fettet torkas bort före silikonet appliceras. Om silikonet går sönder eller inte fastnar på huden är det dags att byta ut det mot nytt silikon.

Uppdaterad 3.2.2023