Gå till sidans innehåll

Mätning av blodsockret från fingertoppen på barn och unga

Om glukosnivån i sensorn är exceptionellt låg eller hög kontrolleras blodsockervärdet genom fingertoppsmätning. För ett tillförlitligt resultat ska remsorna förvaras på rätt sätt.

Den finskspråkiga videon innehåller anvisningar om hur man mäter blodsocker från fingertoppen.

Man lär sig att mäta blodsockret från fingertoppen. Uppföljningen av glukosnivån sker dock i vardagen huvudsakligen med en sensor under huden. Om man misstänker sensorns resultat ska blodsockret alltid kontrolleras även från fingertoppen.

Om resultatet av blodsockermätningen verkar misstänkt, ska du i samband med mätningen kontrollera

  • Är händerna rena och torra?

  • Var bloddroppen tillräckligt stor?

  • Har lancettpennans nål bytts enligt anvisningarna?

  • Har remsorna föråldrats eller förvarats fel?

Om du fortfarande misstänker de resultat du får kan du kontakta diabetesskötaren.

För att mätresultatet ska vara tillförlitligt ska du hantera och förvara blodsockermätarens remsor rätt

  • Hantera remsorna med rena och torra händer.

  • Förvara remsorna i sin egen förpackning.

  • Förvara remsorna i rumstemperatur.

  • Utsätt inte remsorna för fukt, kyla, värme, damm eller smuts (t.ex. i en het bil eller badrum).

  • Använd inte remsorna efter den sista användningsdagen.

Uppdaterad 15.2.2023