Gå till sidans innehåll

Egenvård vid astma

Regelbunden motion förbättrar en astmatikers livskvalitet. Ett normalt rent hem är en lämplig miljö för en astmatiker. Exponering för tobaksrök ökar astmarisken och förvärrar astmasymtomen.

Det är viktigt att infektioner, som bihåleinflammation och allergisk snuva behandlas, för då hålls också astman i stabil balans.

Utöver läkemedelsbehandlingen strävar man också efter att lägga till livsstilsvård, där man betonar betydelsen av motion och en bra kondition samt vikten av att man undviker tobaksrök och rökning. Att utsättas för tobaksrök förvärrar barnets astmasymtom och ungas egen rökning försämrar lungfunktionen.

Tidigare trodde man att motion inte var lämplig för astmatiker. De nyaste medicinska undersökningarna visar att regelbunden motion förbättrar en astmatikers prestationsförmåga och livskvalitet och kan till och med förbättra astmabehandlingsbalansen. Den exakta förklaringen till det här är okänd, men experimentella undersökningar tyder bland annat på de positiva effekterna av motion, exempelvis kroppens förbättrade motståndskraft och snabbare läkning av infektioner.

Det är särskilt viktigt att man börjar motionera om man rört sig mindre på grund av rädsla för astmaanfall eller om man lider av övervikt. Vid behov kan du ännu gå igenom med den vårdande läkaren hur medicinerna ska tas när du motionerar. Under motionen kan man för säkerhets skull ha med sig luftrörsvidgande astmaläkemedel.

När ni letar efter en lämplig motionsform ska det som barnet gillar få styra valet. De flesta motionsformer passar astmatiker, undantag är närmast dykning, bergsklättring och fallskärmshoppning.

På daghem och i skolan ska barnet uppmuntras att leka och röra sig normalt.

Innan barnet börjar motionera är det ändå bra att på läkarmottagningen kontrollera att astman är stabil och medicineringen lämplig. Man ska alltid ha utvidgande läkemedel som man vid behov tar med sig när man motionerar. Astmatiker ska värma upp omsorgsfullt före en kraftig ansträngning som gör att man blir andfådd.

Under den värsta pollensäsongen och vid sträng kyla är det oftast bäst att motionera inomhus. Andningsmasker som skyddar mot kyla minskar andfåddhetens torkande effekt på slemhinnorna, varmed risken för astmaanfall minskar.

Efter virusinfektioner är det bäst att ta en tillräckligt lång paus i motionerandet.

En tumregel man kan följa är att det tar åtminstone två gånger så länge att återhämta sig som den tid man var sjuk.

Astma är rätt så vanligt i synnerhet hos uthållighetsidrottare, eftersom intensiv träning tycks öka risken för att insjukna i astma. Astma förhindrar emellertid inte en framgångsrik idrottskarriär bara man får rätt medicinering.

Tidigare var användningen av astmaläkemedel starkt begränsad i dopningsreglerna. Men forskning har visat att inhalerade astmaläkemedel inte ger någon fördel åt friska idrottare och dopningsreglerna tillåter numera de flesta astmaläkemedel.

Tävlingsidrottare på nationell nivå ska ta del av de gällande föreskrifterna på antidopingkommitténs webbplats. Regler som gäller på internationell nivå fås av internationella grenförbund.

Ett normalrent hem med så bra inomhusluft som möjligt är en bra miljö för astmabarn. Det viktigaste är att inte röka inomhus.

Det är skäl att undvika kontakt med djur och att ha husdjur om djurallergi har konstaterats och barnet har mycket symtom trots medicinering. Det finns inga säkra bevis på om det exempelvis är nyttigt att avstå från husdjur som en förebyggande åtgärd.

Det går inte att förhindra astma med någon kost. Övervikt ökar risken för att insjukna i astma, men också efter att man fått en astmadiagnos är det bra att hålla vikten under kontroll. Hos överviktiga som går ner i vikt minskar astmasymtomen och behovet av läkemedel. Det är viktigt att kosten innehåller tillräckligt frukt och grönsaker. Traditionell medelhavsdiet (t.ex. fisk, grönsaker, frukt, nötter, olivolja) lindrar astma. En traditionell östersjödiet (inhemska bär, fisk, rotfrukter, grönsaker, frukt, råg, havre, rapsolja) har samma funktion.

Om astmatikern dessutom har svår matallergi är det extra viktigt att se till att astman är i balans. En matallergi med lindriga symtom försämrar sällan astma. Tillsatsämnena i livsmedel är ofarliga för astmatiker.

Det normala vaccinationsprogrammet på rådgivningen och i skolan är viktigt för barn med astma. Astmabarn med regelbunden astmamedicinering som ersätts av FPA får influensavaccin som ges på hösten gratis. Snuva eller hosta hindrar inte vaccinering, men om barnet har infektion med feber, ska man vänta med vaccineringen tills barnet är friskt.

Uppdaterad 28.2.2023