Gå till sidans innehåll

Egenvård vid allergisk snuva och allergiska ögonsymtom

Allergisk snuva och allergiska ögonsymtom kan behandlas hemma med antihistamin som tas via munnen och med läkemedel för lokal behandling av ögon och näsa.

Antihistamin

Antihistamintabletter som inte orsakar trötthet kan köpas receptfritt som egenvårdspreparat på apoteket och kan ges åt barn från två års ålder. Det är mycket ovanligt att barn yngre än det har allergisk snuva. För större barn och vuxna finns det fler antihistaminpreparat för egenvård. Antihistaminer som inte orsakar trötthet är minst lika effektiva eller effektivare än sådana som orsakar trötthet, så därför ska antihistaminer som orsakar trötthet inte användas för behandling av allergisk snuva.

Ögondroppar

Det finns ögondroppar för egenvård av barn över 4 år. Natriumkromoglikatdroppar verkar långsamt och behandlingen ska inledas senast när de första symtomen dyker upp eller förebyggande redan innan pollensäsongen börjar. Behandlingen fortsätter under hela pollensäsongen eller längre om symtomen håller i sig. Antihistamindropparna är effektivare för behandling av allergiska ögonsymtom och de kan användas särskilt om natriumkromoglikatdropparna inte har tillräcklig effekt. Om ögonen är torra rekommenderas det att man utöver allergiläkemedel använder fuktande ögondroppar.

Nässpray

Det finns nässpray som innehåller kortison för egenvård av barn över 4 år. Effekten tar vid långsamt. Det kan gå tre eller fyra dygn från att behandling inleds innan symtomen lättar. För att nå full effekt ska nässpray användas regelbundet under en längre tid. Nässpray med kortison är enligt vetenskapliga undersökningar den effektivaste behandlingen av allergisk snuva.

Också nässpray som innehåller antihistamin eller natriumkromoglikat kan köpas för egenvård. Antihistaminspray verkar snabbare än kortison och det kan användas som enda läkemedel vid lindrig allergisk snuva.

Vid medelsvår och svår allergisk snuva kan antihistaminspray användas tillsammans med kortisonspray.

Natriumkromoglikatspray är mildare och verkar långsamt och passar för småbarn.

Spray som öppnar en täppt näsa, s.k. dekongestant, rekommenderas högst för kortvarig användning. Vid långvarigare användning torkar det näsan och ökar infektionen samt kan till och med göra näsan ännu mer täppt efter en längre användningsperiod.

Torra slemhinnor i näsan kan behandlas med fuktande spray och droppar.

Saltvattensköljning med en näskanna

Regelbunden sköljning av näsan med saltvatten under allergiperioden lättar symtomen på allergisk snuva. Om symtomen orsakas av ett husdjur ska barnet undvika kontakt med djuret så mycket som möjligt.

Uppdaterad 28.2.2023