Gå till sidans innehåll

Vad är syftet med denna handbok som är riktad till daghemmets och skolans personal?

Syftet med den här handboken riktad till daghem och skolor är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

En trygg vård av ett barn med diabetes på daghem och i skolan kan stödas genom att utbilda personalen. Utbildningarna ordnas av barnets diabetespoliklinik. Med hjälp av den här handboken är det möjligt att återvända till utbildningens innehåll och repetera saker som gäller diabetesvården. Handboken kan användas av alla som har ett barn med diabetes i sin närmaste krets eller som är intresserade av ämnet. I Barnhusets avsnitt Diabetes hos barn och unga kan du läsa mer om diabetes.

Uppdaterad 19.10.2021