Gå till sidans innehåll

Lek- och ungdomsverksamhet, Oys

I Uleåborg sysselsätter lek- och ungdomsverksamhetsenheten vid kompetenscentret för barn och kvinnor en lärare i småbarnspedagogik och en pysselhandledare.

Verksamheten leds av sjukhusets barnträdgårdslärare, som planerar och genomför aktiviteterna tillsammans med fyra barnhandledare från Tammerfors domkyrkoförsamling.

På barnavdelningarna varierar åldern mellan 0 och 16 år, så aktiviteterna planeras individuellt utifrån barnets ålder, färdigheter, intressen och ork. Avdelningarna har lekutrustning, böcker, spel och pysselartiklar för barn och ungdomar i olika åldrar.

Målet är att ge barn och ungdomar glädje och välbehag och därmed främja deras tillfrisknande och rehabilitering. Aktiviteterna äger rum på barnavdelningsrummen eller i lekutrymmena på vardagar kl. 9–15. Om barnet inte kan lämna sitt rum, förs leken till barnet, till exempel till patientens rum.

Lekverksamhet

På sjukhuset är barnträdgårdsläraren/barnhandledaren en småbarnslärare som är pedagogisk expert i ett multidisciplinärt team och som vid behov ger stöd för barnets vård och rehabilitering med hjälp av metoder från småbarnspedagogiken. Man samarbetar med familjen, avdelningens personal och andra specialister.

Vi möjliggör leken genom att planera och utveckla aktiviteter som är anpassade till barnets ålder och utvecklingsnivå, och genomför dem i första hand genom olika former av lek; fantasilekar, rollspel, sjukhuslekar, spel, byggande, kreativa aktiviteter, hantverk, ramsor, läsning, sånglekar och andra musikaliska aktiviteter.

Målet med leken är att skapa glädje och upplevelser av att lyckas. Genom leken kan barnet hantera olika känslor, lära sig nya saker och utveckla sina färdigheter mångsidigt. Den ska också vid behov hjälpa barnet att förbereda sig inför undersökningar och ingrepp och hjälpa till med anpassningen till sjukhusmiljön, om det behövs.

Förskoleundervisning

Under avdelningsperioderna har barnen möjlighet att delta i förskoleundervisning. I undervisningen följs i första hand läroplanen från barnets egen daghemsenhet/förskola. På barnkliniken ordnas förskoleundervisningen av en barnträdgårdslärare i samarbete med Koivikkopuisto-skolan (sjukhusskolan).

Ungdomsverksamhet

Ungdomarna erbjuds aktiviteter och närvaro enligt deras önskemål och behov. När det gäller unga människor ligger fokus på tidsfördriv och att ha roligt.

Uppdaterad 21.3.2018