Gå till sidans innehåll

Låt barnet bekanta sig med olika vårdåtgärder genom lek

Saker som händer på sjukhuset kan gås igenom redan med små barn som är yngre än 2 år med hjälp av lekar. Medicinska lekredskap kan användas för att behandla en nalle, en docka eller en nära vuxen.

I den här videon berättar en småbarnslärare om sjukhuslekar.

På sjukhuset upplever barnet många nya saker. För att förstå och gestalta vad hen upplever behöver barnet leka. Barn tar itu med saker på konkreta sätt – genom att göra, experimentera, utforska och känna. Därför är sjukhuslekar ett terapeutiskt och meningsfullt sätt för ett barn att gå igenom sjukhusupplevelserna.

I sjukhuslekar väljer barnet vanligtvis att spela rollen som sjukskötare eller läkare, vilket ger barnet möjlighet att styra lekens flöde och innehåll. Barnet genomgår det som hen har upplevt, till exempel att ta ett blodprov och ge läkemedel, injicera eller operera.

Att delta i en sjukhuslek uppmuntrar barn i alla åldrar att identifiera och uttrycka sina känslor om sjukdomen och sjukhusupplevelserna. Det är viktigt att även vuxna är med i sjukhusleken, varvid det är naturligt att diskutera sjukhusrelaterade frågor och varför till exempel vissa ingrepp måste göras.

Det är också möjligt att leka på sjukhuset, och om det finns lekarbetare på sjukhuset kan de delta i leken. Tillsammans kan barnet, föräldrarna (och sjukhuspersonalen) använda en nalle eller docka för att uppleva hur det känns att ta hand om någon och att bli omhändertagen. Där får barnet information om vilken typ av undersökningsredskap som kan användas på sjukhuset och vad man gör med dem. Barnet får också veta varför de olika undersökningsredskapen är nödvändiga och vem som kan använda dem på sjukhuset.


Medicinska lekredskap kan användas för att introducera barnet till vårdåtgärder och sjukhusvärlden.


Först lär man sig och får kunskap. Barnet kan först titta på när en vuxen utför ett ingrepp på nallen (t.ex. ger medicin med en spruta). Samtidigt blir barnet bekant med vårdartiklarna och ingreppen.


Därefter kan man göra det tillsammans. Tillsammans kan barnet och den vuxna förbereda sig och öva inför det kommande ingreppet.


Till slut prövar barnet själv. Barnet kan själv ta hand om nallen och se hur det känns.

Uppdaterad 31.1.2023