Gå till sidans innehåll

Varför gick vi upp i vikt under 2000-talet?

Antalet överviktiga barn har ökat betydligt under de senaste årtiondena. Detta har påverkats mest av förändringar i vår livsmiljö.

Mat och frestelser är lättare tillgängliga, och olika former av underhållning håller oss allt mer på ställe. Tillgången till energi har ökat avsevärt, medan minskad rörlighet har minskat energiförbrukningen. Arvsanlagen, dvs. generna har också en tendens att lagra energi "för sämre tider”.

Generna påverkar

Generna står för en betydande del av viktvariationen hos barn och påverkar deras ätbeteende och fysiska aktivitet. Föräldrars övervikt är faktiskt den viktigaste riskfaktorn för övervikt hos barn. Övervikt hos modern eller båda föräldrarna före graviditeten eller övervikt efter barnets födelse ökar risken för övervikt hos barnet. Arvsanlagens stora förklarande roll kan också förklara svårigheten med viktkontroll. Vi kan inte ändra på arvsanlagen, men lyckligtvis är det alltid möjligt att ändra livsstilen.

Övervikt hos barn är nästan alltid förknippad med skuldkänslor och stigmatisering hos barnet och särskilt hos föräldrarna. Genom att förstå genernas stora förklarande roll kan man förbättra möjligheterna att göra bestående förändringar i livsstilen.

Samhället förändras

Man säger att det västerländska samhället är "toxiskt", dvs. en miljö som orsakar övervikt. Storleken på livsmedel och större kärl leder till större portioner. Dessutom är kaloririka, välsmakande livsmedel billiga och lättillgängliga. Livsmedel som lockar till att äta för mycket och ger känslan av välbehag inkluderar många typer av snacks (t.ex. pizza, köttpiroger, chips, puddingar, godis) och sockerhaltiga drycker (t.ex. läskedrycker, energidrycker, safter med socker). Familjernas tidsanvändning har också förändrats, och i många familjer har regelbundna måltider ersatts av mellanmål och småätande.

Bilismen i samhället, den minskade vardagsmotionen och omvandlingen av fritiden till passiv tid framför skärmar och spel bidrar alla till att övervikten ökar. Även om deltagandet i handledda idrottsaktiviteter är till och med högre än tidigare har barnens faktiska aktiva tid minskat avsevärt på grund av brist på vardagsmotion.

Uppdaterad 10.2.2023