Gå till sidans innehåll

Fingerfrakturer hos barn och unga

En fraktur i fingerbenen uppkommer vanligtvis vid en idrottshobby eller när de kläms till exempel mellan bildörren.

Ett brutet finger är nästan alltid svullet och särskilt små barn vill knappt röra det brutna fingret. Diagnosen säkerställs med en röntgenundersökning.

Behandlingen av fingerfrakturer varierar stort enligt frakturens svårighetsgrad. För lindrigare frakturer räcker det med att tejpa fingret till det intilliggande friska fingret och då man kan också röra på det brutna fingret direkt. I svårare frakturer är man ofta tvungen att korrigera ställningen före gipsning. En fingerfraktur kräver sällan operativ behandling.

Gipsbehandlingen pågår vanligtvis i ca tre veckor, behandlingens längd bestäms enligt barnets ålder och frakturens svårighetsgrad. Om rörelserna i fingerlederna inte återställts fullständigt inom tre veckor efter att gipset tagits bort, uppmanas föräldrarna att kontakta den behandlande enheten för att ordna med fysioterapi.

Uppdaterad 14.3.2022