Gå till sidans innehåll

Medfödd höftledsluxation

Det är mycket viktigt att kontrollera det nyfödda barnets höfter efter födseln vid utskrivningen. Alla nyfödda barn med misstänkt lös eller urledvriden höft hänvisas till en barnortoped för bedömning vid cirka två veckors ålder.

Undersökning av ett nyfött barns höft.

I de flesta fall orsakas lösheten i höften hos nyfödda av att den anatomiskt normala höftledskapseln blir lösare i slutet av graviditeten i en trång livmoder. I det här fallet kommer höften naturligt att bli stadigare under de första två veckorna.

I Finland får ett av 100 nyfödda barn diagnosen medfödd höftledsluxation. Vid medfödd höftluxation är höftledsgropen omogen, vilket gör att lårbenshuvudet glider ur sitt läge. Risken för höftledsluxation är högre hos flickor och hos dem som föds efter en graviditet i sätesläge.

En medfödd höftledsluxation är asymtomatisk hos det nyfödda barnet. Om den inte behandlas kommer en höft som gått ur led att inom några månader orsaka en begränsad höftböjning och när barnet har lärt sig att gå haltar hen.

En höftledsluxation diagnostiseras genom att undersöka höftens rörelseomfång och stödförmåga. Undersökningen är smärtfri när den utförs korrekt. Alla barn som man misstänker har en höft som är lös eller ur led hänvisas till en barnortoped för bedömning.

Vid behov kan höftledgropens utveckling övervakas med ultraljudsundersökningar. Den normala formen på lårbenshuvudena och höftledsgroparna hos ett barn som lärt sig gå kan bekräftas med hjälp av röntgen av höften.

Beslut om fortsatt behandling fattas på grundval av en undersökning av höfterna. Om en höftundersökning vid två veckors ålder visar att höfterna är lösa och glider ur höftledsgropen, förses barnet med en Von Rosen-skena eller Pavlik-sele för att stödja höfterna. Behandlingen kan också bestå av uppföljning, från fall till fall. Syftet är att möjliggöra en normal utveckling av höftledsgropen. Behandlingen är vanligtvis 6 veckor lång och barnets höft kontrolleras regelbundet. En behandling av höftledsluxation som inleds i tid fördröjer inte barnets gånginlärning och det förblir vanligtvis ingen strukturell avvikelse i höften. Behandlingen tar längre tid om den inte kan påbörjas i tid.

Höftledsluxation som uppkommit tidigt under graviditeten är mycket sällsynt. I dessa fall kan höften inte sättas på plats utan kirurgisk behandling. Den kirurgiska behandlingen genomförs vanligtvis vid ett års ålder. I operationen öppnas höftleden, lårbenet förkortas och lårbenshuvudet riktas bättre mot höftledsgropen.

Läkaren placerar höftskenan mot den bara huden. Kläderna läggs på över skenan (bilden). Skenan används kontinuerligt. På så sätt säkerställs att höfterna hålls i ett bra läge under hela behandlingen. Den första kontrollen och vid behov ett byte till en större skena sker på polikliniken tre veckor efter behandlingsstart. Behandlingen med skena varar vanligtvis cirka 6 veckor.

Pavlik-selen bärs över innekläderna (bilden). Selen bärs 23 timmar om dagen tills man med hjälp av en magnetundersökning kan konstatera att höftledsgroparnas form är normal. Läkaren provar ut rätt storlek på selen för barnet och ger under poliklinikbesöket anvisningar för hur den sätts på. Selen kan tas av när man badar babyn, byter blöja och när barnet sitter i en bärsjal eller bärsele. Selen kan tvättas för hand. Pavlik-selen förhindrar inte användningen av en bilbarnstol i bilen.

Uppdaterad 1.2.2023