Gå till sidans innehåll

Om huvudvärk hos barn och unga

Övergående och lindrig huvudvärk hos barn kräver vanligtvis inte läkemedelsbehandling eller undersökningar. Huvudvärk som stör barnets aktivitet i vardagen kräver läkarundersökningar och behandling.

Tillfällig huvudvärk förekommer även hos små barn. Förekomsten av huvudvärk ökar med stigande ålder. Cirka 10 procent av finländska barn som börjar skolan har återkommande (minst en gång per månad) huvudvärk. Hos barn som är över 10 år har 25 procent av pojkarna och 35 procent av flickorna återkommande huvudvärk.

Migrän drabbar 8–15 procent av pojkarna och 10–25 procent av flickorna över 10 år. Anlaget för migrän är ärftligt. Många barn har både spännings- och migränhuvudvärk.

 • Lindrig eller måttlig, jämn och ofta tryckande.

 • Är inte kopplad till illamående eller samtidig ljus- och ljudkänslighet.

 • I form av anfall och kraftig smärta.

 • Ofta pulserande, ensidig, hos barn ofta dubbelsidig och känns i området panna-tinning.

 • Hindrar normal verksamhet, huvudvärken förvärras (fysisk ansträngning förvärrar).

 • Samtidigt förekommer minst ett av följande: illamående och/eller kräkningar, ljuskänslighet och ljudkänslighet.

 • Anfallet kan föregås av ett symtom som förvarnar (aura) då barnet berättar om underliga synförnimmelser med flimrande ljus.

Huvudvärk är ett vanligt symtom och det finns många olika orsaker. Ofta har barnet lindrig huvudvärk i samband med feber eller en infektionssjukdom.

Migrän och spänningshuvudvärk är funktionell huvudvärk som beror på genetiska faktorer och faktorer kopplade till livsmiljön. De kan utlösas av enskilda stressande situationer, t.ex.

 • för lite nattsömn.

 • oregelbundna matvanor.

 • svårigheter i skolan (mobbning, inlärningssvårigheter).

 • en svår familjesituation eller problem med vänner.

 • för mycket skärmtid.

Huvudvärk hos barn och ungdomar kan även orsakas av latent skelning och brytningsfel, felaktigt bett, muskelspänning i nack- och axelområdet, och mer sällan av allmänna sjukdomar, bl.a. förhöjt blodtryck och anemi, eller läkemedel, bl.a. överdriven användning av smärtstillande läkemedel.

Läs om läkemedelshuvudvärk (på finska) i Hjärnhuset.

Uppdaterad 8.2.2023