Gå till sidans innehåll

Vattkoppor

Vattkoppor är en mycket smittsam barnsjukdom som orsakas av viruset varicella zoster.

Vattkoppsviruset sprids genom luften och beröring och smittsamheten börjar redan 1–2 dagar innan symtomen dyker upp. Sjukdomen bryter ut 10–21 dygn efter att man smittats. Vattkoppor förekommer vanligen bland barn i skolåldern och går över av sig själv på en vecka.

Vaccinet mot vattkoppor ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

 • Barnet får kliande bulor på huden som på några timmar förvandlas till blåsor. Blåsorna ökar i antal under några dagar.

 • Barnet kan vara trött, ha feber och försämrad aptit.

 • Du kan ge barnet febernedsättande och smärtstillande läkemedel för att lindra febern och klådan. Se till att barnet får tillräckligt med vätska i sig.

 • Klådan på huden kan lindras med salva eller antihistamin som köps på apoteket.

Lämplig läkemedelsdos för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen

 • paracetamol + naproxen

Kontakta hälsovården genast om:

 • Barnet utöver blåsor har hög feber och stark huvudvärk.

 • Barnet är slappt och orkeslöst.

 • Barnet är under 2 månader.

 • Barnet har en bakomliggande sjukdom, t.ex. reumatism eller ett bristande immunförsvar.

 • Febern håller i sig över 3 dygn eller återkommer.

 • Barnet har svåra smärtor.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Barnet inte kan ges tillräckligt med vätska hemma och barnet är trött.

 • Barnets skrapar blåsorna så att de går sönder och infekteras.

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen 5–7 dygn efter att sjukdomen brutit ut, när det inte längre utvecklas nya blåsor och barnet inte har feber. Det är också viktigt att barnet orkar delta i de dagliga aktiviteterna.

Uppdaterad 22.11.2019