Gå till sidans innehåll

Kikhosta

Kikhosta orsakas av en bakterie som lätt smittar från en människa till en annan. Häftiga hostattacker är det typiska symtomet på kikhosta.

Kikhosta är en mycket smittsam infektion som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Sjukdomen börjar vanligen med vanliga förkylningssymtom, men om ungefär en vecka börjar de typiska häftiga hostattackerna. Sjukdomens inkubationstid är 5–21 dagar. Kikhostevaccin ingår i vaccinationsprogrammet. Kikhosta kan behandlas med antibiotika.

 • Intensiva hostattacker som gör att barnet tappar andan, pågår i flera veckor

 • Slemkräkningar

 • Vinande andning, ”kikning”

 • Andningsuppehåll

 • Höj sängens huvudända för att undvika hostattacker och underlätta andningen.

 • Ge barnet mycket vätska.

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det febernedsättande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen

 • paracetamol + naproxen

Kontakta hälsovården genast om:

 • Ett barn under 3 månader har kraftiga hostattacker

 • Barnet har andningsuppehåll

 • Barnets hud eller läppar blir blå

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Du misstänker att ditt barn har fått kikhosta.

Utan antibiotikabehandling smittar ett barn med kikhosta tre veckor efter att symtomen börjat. Efter att antibiotikabehandling har inletts smittar barnet i fem dygn. Därefter kan barnet gå till dagis eller skolan igen, beroende på hur hen mår.

Uppdaterad 15.8.2018