Gå till sidans innehåll

Amnings- och mjölkmängder för prematurbarnet hemma

Hemma bör babyn matas med 2–4 timmars mellanrum.

Tecken på om amningen är tillräcklig är om babyn är mätt och hur länge babyn sover efter amningen. Om babyn vaknar snabbt, mindre än en timme efter matningen, bör man ge hen en något större mängd mjölk vid nästa matning. Hur ofta babyn vill äta från bröstet är individuellt. Vissa barn vill bara njuta av närheten vid bröstet.

Babyn ammas i enlighet med barnets vakenhetsgrad, dvs. när babyn är pigg. I annat fall ger man babyn mjölk från en flaska eller en näsmagslang. Amningens längd i den inledande fasen av utskrivningen är relativt kort. Man ammar i cirka 15–20 minuter från ett bröst, vilket ger en total amningstid på cirka en halvtimme.

Det är viktigt att den ammande mamman lär sig att tolka babyns signaler om hunger och mättnad, som hos prematurer ofta är otydligare än hos fullgångna barn. Mjölkmängden som babyn äter från bröstet och från flaska varierar mellan matningsgångerna. Det är den totala mängden mat som babyn äter per dygn och viktuppgången per vecka som är avgörande, inte antalet enskilda matningar.

Öka amningen på ett säkert sätt hemma

När man skrivs ut från sjukhuset är ett bra sätt att mata babyn fram till den första vägningen till exempel att mata babyn från bröstet varannan gång och från flaskan varannan gång. När babyn är mätt minst 1,5–2 timmar efter amningen och vikten ökar kan man öka antalet amningar: babyn matas två gånger i rad från bröstet och den tredje gången från flaskan.

I början väger man babyn varje vecka; en lämplig viktuppgång är 120–250 gram per vecka. I förändringssituationer, till exempel när man tar bort näsmagslangen eller när man går över till helamning följer man upp vikten mer frekvent.

Uppdaterad 5.1.2023