Gå till sidans innehåll

Flerdosbehandling

En av behandlingsformerna för typ 1-diabetes är flerdosbehandling, där insulin injiceras flera gånger per dag under huden med insulinpenna.

Vid injektionsbehandling injiceras långverkande insulin en till två gånger per dag. Syftet med basinsulin, dvs. långverkande insulin, är att hålla glukosnivån i blodet normal mellan måltiderna. Det finns insulin med olika verkningstid. Basinsulinmängden är i allmänhet 30–50 procent av den totala mängden insulin.

Före måltiderna injiceras måltidsinsulin. Insulindoserna är alltid individuella. Som måltidsinsulin används vanligen snabbverkande insulin. Det finns flera olika snabbverkande insulin vars verkningstider inte skiljer sig nämnvärt från varandra. Insulinet doseras under huden med en separat insulinpenna.

Det lönar sig att involvera barnet eller den unga i sin egen vård enligt åldersnivån. Redan ett litet barn kan delta i injiceringen av insulin genom att välja injektionsställe eller trycka på insulinpennan. Ofta vill förskoleelever eller förstaklassister redan själva injicera, även om de naturligtvis ännu behöver stöd av en vuxen vid injektionen.

Att injicera insulin kan till en början vara spännande. Ofta minskar spänningen när man börjar öva på saken genast under den inledande behandlingen på avdelningen. Att prata om ”pickandet”, att lyssna på barns och ungas tankar och skapa en lugn atmosfär underlättar ofta situationen.

Injicering av insulin

Insulin injiceras i buken, låret eller skinkan. För att insulinet ska absorberas på rätt sätt är det viktigt att byta injektionsställe varje gång man injicerar.

Den finskspråkiga videon visar hur insulin injiceras.

Uppdaterad 12.10.2021