Gå till sidans innehåll

Funktionella magbesvär hos spädbarn och småbarn

Spädbarns matsmältningskanal och tarmar är omogna efter födseln. Detta innebär att deras funktion utvecklas och förändras i takt med att barnet växer. Spädbarnets matstrupe och magsäck är strukturellt små. Tarmens bakterieflora utvecklas med den mat som ges.

Omognaden av barnets tarm påverkar de magsymtom som barn upplever. Funktionella magsymtom hos spädbarn påverkar inte barnets tillväxt eller utveckling.

Kolik

Kolik definieras vanligen som långvarigt gråtande, som är svårt att lugna och förekommer utan uppenbar orsak från 0–4 månaders ålder. Det är vanligast vid 6–8 veckors ålder, och gråttiden är koncentrerad till kvällen. Barnet kräks inte, får ingen feber och har inga andra symtom.

Kolik är ofta förknippad med magbesvär. Det finns en del forskningsdata om sambandet mellan kolik och förändringar i tarmmikrobiomet. Vissa undersökningar tyder på att barn med kolik har mindre variation i antalet arter av tarmbakterier under de första månaderna jämfört med friska barn i samma ålder. Därför har probiotika, eller mjölksyrabakterier som lactobacillus GG, använts som behandling. Det finns dock inga tydliga bevis för att probiotika behandlar kolik.

Den egentliga orsaken till kolik är inte känd. Det kan också vara så att det är en reaktion på barnets nervsystem och mognad och inte bara en tarmrelaterad fråga.

Regurgitation, dvs. att maginnehållet stiger upp i munnen

Regurgitation, dvs. att maginnehållet stiger tillbaka upp i munnen, är typiskt för spädbarn. Barnet har en strukturellt liten matstrupe och magsäck. Maten är flytande mjölk, vilket ökar risken för regurgitation. När barnet växer brukar besväret avta när barnet blir mer upprätt och musklernas spänst, dvs. tonus utvecklas. Ibland kan ett förtjockningsmedel tillsättas till mjölken som behandling, så att mjölken inte stiger upp i matstrupen lika lätt.

Rumination

Rumination innebär att man sväljer mat, "mumsar" mat, och förekommer vanligtvis hos barn i åldern 2-12 månader. Symtomen i sig skadar inte barnet. Barnets tillväxt och utveckling går normalt framåt.

Cyklisk kräkning

Cykliska kräkningar är återkommande kräkningar som inträffar med jämna mellanrum under barndomen, vanligtvis i småbarnsåldern. Symtomet stör inte barnets tillväxt eller utveckling. Kräkningarna kan pågå i timmar eller flera dagar. Barnet återhämtar sig snabbt efter kräkningen och är symtomfritt mellan kräkningsperioderna. Det kan gå månader mellan kräkningarna. Kräkningssymtomen är vanligtvis inte skadliga för barnet.

Funktionell diarré

Vid funktionell diarré är barnets avföring lös eller vattnig utan blod. ”Småbarnsdiarré” förekommer från sex månaders ålder hos barn under skolåldern. Barnet växer ändå normalt och ökar i vikt. Avföringsfrekvensen är minst fyra avföringar per dag, och hela bitar av mat (t.ex. paprika) kan ses i avföringen. Detta kan bero på en kolhydratrik kost, varvid tillsats av en liten mängd fett till huvudrätter (t.ex. rapsolja) förlänger tiden maten passerar genom tarmen och minskar avföringsvolymen. När barnet växer går tillståndet vanligtvis om av sig självt. Överdriven användning av xylitol kan också orsaka diarré hos barn lättare än hos vuxna.

Uppdaterad 3.2.2023