Gå till sidans innehåll

Lunginflammation

Lunginflammation – pneumoni – är en relativt vanlig sjukdom hos barn. Den förekommer i synnerhet på vintern som en följdsjukdom till förkylning. En lunginflammation förorsakad av virus kan gå om av sig själv, men om den orsakas av bakterie måste barnet få antibiotikabehandling.

Pneumokocker

Bakterien Streptococcus pneumoniae är globalt en vanlig orsak till lunginflammation, hjärnhinneinflammation och en allvarlig generaliserande infektion. Pneumokocker är ofta också orsaken till öron- och bihåleinflammation. Pneumokockerna sprids som droppsmitta och via beröring.

Många friska människor bär pneumokocker i nässvalget och kan omedvetet sprida bakterien vidare fastän de inte själva insjuknar. Infektioner orsakade av pneumokocker behandlas med antibiotika. Det finns ett vaccin mot pneumokocker som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Mycoplasma

Bakterien Mycoplasma pneumoniae orsakar luftvägsinfektioner framför allt hos barn i skolåldern och unga vuxna. Symtomen på en mycoplasmainfektion är feber, hosta, halsont, huvudvärk, illamående och trötthet.

Om febern och hostan fortsätter i över 5 dygn eller det allmänna tillståndet försämras, kan man misstänka att det har utvecklats lunginflammation. En mycoplasmainfektion med lindriga symtom går om av sig själv på 1 –2 veckor. En lunginflammation orsakad av mycoplasma behandlas med antibiotika.

Ge barnet febernedsättande läkemedel och mycket vätska.

Barns och ungas vätskebehov

Vikt

Minimimängd/dygn

0–10 kg

100 ml/kg/dygn

10–20 kg

1000–1500 ml/dygn

20–40 kg

1500–2000 ml/dygn

> 40 kg

2000–2500 ml/dygn

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det läkemedel du i första hand ska ge barnet.

  • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

  • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

  • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

  • paracetamol + ibuprofen

  • paracetamol + naproxen

Kontakta hälsovården genast om:

  • Barnet har snabb, ytlig andning (se video).

  • Barnet har andningssvårigheter.

  • Huden är blek eller grå och läpparna blå.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

  • Febern och hostan fortsätter i över 5 dygn.

  • Barnet har feber, hosta och är ovanligt trött eller kraftlöst.

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen när febern har gått ner och barnet orkar delta i de dagliga aktiviteterna.

Uppdaterad 15.8.2018