Gå till sidans innehåll

Testikelvridning hos barn eller unga

Testikeln inne i pungen kan vrida sig runt så att dess blodcirkulation förhindras och testikeln går i nekros.

En testikelvridning konstateras hos barn oftast under den första månaden, det första året samt särskilt i puberteten som 13–16-åring.

Vid en testikelvridning vrids sädesledaren och blodkärlen i testikeln som en korkskruv i 180–720 grader, vilket leder till att blodcirkulationen i testikeln avtar. En medfödd anatomisk förändring där testikeln inte har fäst sig vid hinnsäcken ökar risken för vridning (bell-clapper). Även plötsliga temperaturväxlingar eller långvariga idrottsprestationer kan öka risken för en testikelvridning.

Symtomen börjar dock mycket plötsligt och snabbt. Sex timmar från att symtomen börjat försämras prognosen väsentligt.

Operationsbehandling, dvs. öppning av testikelvridningen 6, 12 eller 24 timmar från symtomens början kan rädda 90 procent, 50 procent eller mindre än 10 procent av testiklarna.

Symtom på testikelvridning

En akut smärtsam och vriden testikel kan vara rodnande, mörk, svullen, hård, öm eller smärtsam i området kring pungen eller själva testikeln. Symtomen är ensidiga och den vridna testikeln kan ha dragit sig uppåt mot ljumskkanalen. Testikelsmärta kan också framträda som illamående, kräkningar eller smärta i nedre delen av buken. Pojken kan till och med ha svårigheter att röra på sig och går ofta bredbent. Smärtan börjar oftast plötsligt. Hos vissa pojkar kan testikelvridningen gå över och smärtan lindras av sig själv. En sådan händelse kan ändå vara ett tecken på att en riktig testikelvridning kan inträffa under de kommande veckorna. Feber och testikelsmärta tillsammans tyder däremot i allmänhet på bitestikel- eller testikelinflammation.

Undersökning

Läkaren undersöker barnet lugnt och ställer frågor om anamnesen, tidigare smärtanfall, symtom och deras varaktighet. Inflammationsvärdet undersöks med blodprov. Dessutom tas ett urinprov och en Doppler-ultraljudsundersökning görs för att verifiera blodcirkulationen i testikeln eller för att upptäcka brister i blodcirkulationen. Om läkaren misstänker att testikeln är vriden är det inte alltid nödvändigt med ytterligare undersökningar, eftersom de kan fördröja behandlingen i onödan.

Behandling av testikelvridning

En testikelvridning behandlas genom att omedelbart operera och öppna vridningen. Den öppnade testikeln och samtidigt även den andra testikeln fästs med stygn i pungens hinna för att undvika nya vridningar. Om blodcirkulationen i testikeln inte återställs tas den bort som icke-fungerande. Innan patienten kommer till operationssalen kan en avkylning av testikeln bromsa upp de förödande effekterna av avsaknad av blodcirkulation. Ibland kan man också försöka öppna vridningen genom att vrida åt det motsatta hållet.

Uppdaterad 16.6.2021