Gå till sidans innehåll

Om barnreumatism

Den exakta orsaken till barnreumatism är okänd. Orsaken anses vara en störning i kroppens försvarsmekanism, varmed en led inflammeras, sväller upp och kan utveckla rörelsebegränsningar.

De viktigaste strukturerna i leden. Källa: Finlands Artrosförening rf / Timo Saari

Om en ledinflammation som pågått i minst sex veckor konstateras i en eller flera leder hos ett barn under 16 år, och inga andra orsaker hittas, betecknas sjukdomen som barnreumatism. I medicinska texter kallas det även för barndomens idiopatiska (orsaken är okänd) ledinflammation, dvs. juvenil idiopatisk artrit.

De som insjuknar i barnreumatism är ofta småbarn, under 3-åriga flickor. Barnreumatism är huvudsakligen en flicksjukdom.

Barnreumatism är inte en likadan sjukdom hos alla, utan symtomen, svårighetsgraden och varaktigheten varierar mycket från patient till patient.

Trots att man inte känner till orsakerna till sjukdomen, kan barnreumatism nuförtiden behandlas effektivt med olika läkemedel som förhindrar inflammation. Med hjälp av läkemedelsbehandling, och vid behov fysioterapi, kan nästan alla barn leva ett normalt liv precis som sina jämnåriga, motionera och sporta.

För cirka en tredje del av patienterna varar barnreumatismen några år under barndomen. Två tredjedelar behöver långsiktigare medicinering, så att inflammationen i lederna hålls under kontroll.

En öppen inställning hjälper att acceptera och anpassa sig till en långvarig sjukdom. Barnet ska tas med i behandlingen av reumatismen, och så småningom ökas ansvaret enligt åldersnivå. Det lönar sig att tala öppet om sjukdomen. Barnet uppmuntras att röra på sig till exempel med hjälp av lekar, eftersom reumatism inte vanligtvis begränsar motionen.

Målet är ett så normalt liv som möjligt, där vardagen är smidig. Tillräcklig sömn, en hälsosam, mångsidig kost och regelbunden motion stöder behandlingen av reumatism.

Uppdaterad 6.2.2023