Gå till sidans innehåll

Information om diabetes hos barn och unga

Diabetes är en sjukdom där blodets socker- eller glukoshalt stiger över normalnivån. I Finland är förekomsten av typ 1-diabetes bland barn och unga exceptionellt hög.

Bukspottkörteln utsöndrar ett hormon som kallas insulin i blodomloppet. Insulinet i sin tur sänker glukosnivån till exempel efter en måltid. Om insulinutsöndringen är för liten eller insulinet inte verkar normalt i vävnaderna stiger glukosnivån.

Typ 1-diabetes innebär att bukspottkörtelns insulinutsöndring minskar. Typ 2-diabetes innebär att insulinet inte verkar tillräckligt bra i vävnader som lever och muskler. Detta tillstånd kallas insulinresistens.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom. Vid en autoimmun sjukdom producerar kroppen själv antikroppar mot den egna vävnaden. Detta leder till exempel i bukspottkörteln till att insulinproducerande celler (betaceller) försvinner och insulinmängden minskar. Vid typ 1-diabetes störs kroppens eget försvarssystem så att det riktas mot de egna cellerna och förstör de betaceller som utsöndrar bukspottkörtelns insulin. Autoimmunprocessen pågår från flera månader till flera år och symtomen på diabetes uppkommer först när endast 10–15 procent av de fungerande betacellerna finns kvar.

I Finland insjuknar cirka 500 barn och unga årligen i typ 1-diabetes. Man känner ännu inte exakt till orsakerna till sjukdomen, men både ärftliga, dvs. genetiska, faktorer och miljöfaktorer (till exempel virussjukdomar) påverkar.

Ett barn som föds i Finland löper 1 procents risk att insjukna i diabetes. Om mamman har typ 1-diabetes är risken för att barnet insjuknar tre gånger större och om pappan har diabetes är risken sju gånger större. Endast cirka 10 procent av de nyinsjuknade diabetesbarnen och -ungdomarna har dock en person i den närmaste släkten som lider av diabetes.

Videon tar upp vad diabetes är: vad det beror på och vad som händer i kroppen när insulin inte längre bildas. Videon är på finska med svensk text.

Unga personers förmåga att ta ansvar för sin diabetes varierar enligt hur de anpassar sig till sjukdomen på ett psykiskt plan, och ibland kan stödbehovet vara större än vad man skulle kunna anta utifrån ålder eller annan funktionsförmåga.

Unga personer uppfattar ännu inte fullt ut vilka följder deras kroniska sjukdom kommer att ha senare, och behöver därför stöd av sina föräldrar för vården. Ibland kan det vara svårt för den unga att ta emot stöd från sina föräldrar, eftersom utvecklingsfasen drar den unga i en mer självständig riktning. Föräldrarna måste vara tålmodiga och tänka långsiktigt för att orka fortsätta stötta sitt barn även när det är utmanande.

När högstadiet närmar sig sitt slut är det också dags att planera en överföring av diabetesvården från barnsidan till vuxensidan. Du kan läsa mer om övergången till vuxensidan på Ungdomshusets sida.

Uppdaterad 15.2.2023