Gå till sidans innehåll

Hypospadi hos pojkar

Hypospadi, dvs. att urinröret mynnar ut på undersidan av penis, är en av de vanligaste medfödda strukturella avvikelserna hos pojkar. Hypospadi är en utvecklingsstörning där urinröret öppnas på undersidan av penis. Förhuden ligger ovanför penisen som en huva. Penisen kan också vara böjd.

I Finland föds årligen cirka 100 pojkar med hypospadi. Hypospadins svårighetsgrad varierar, men de lindrigaste formerna är de vanligaste. I de flesta fall känner man ännu inte med säkerhet till orsaken.

Vid hypospadi öppnas inte urinrörets mynning på normalt sätt i spetsen av penis, utan urinröret är kortare än normalt och öppnas vid basen av ollonet, på penisskaftet, penisbasen eller till och med i mellangården. Förhuden är sprucken och huvliknande. Särskilt i de svåraste fallen är penisen ofta också böjd. Som lindrigast orsakar hypospadi endast kosmetisk olägenhet. Hypospadi orsakar dock ofta en nedåtriktad urinstråle som försvårar urineringen. Penisens krökning kan i vuxen ålder försvåra samlag.

Efter födseln undersöker läkaren bebisen före hemfärden. Hypospadi konstateras i undersökningen av könsorganen. Ultraljudsundersökning av urinorganen görs för patienter med svår hypospadi eftersom de kan ha andra strukturella avvikelser i urinvägarna.

Hypospadin behandlas kirurgiskt. En lindrig hypospadi behöver dock inte åtgärdas. Målet med behandlingen är att åstadkomma en så normal penis som möjligt både funktionellt och kosmetiskt. Funktionellt är målet en tillräckligt kraftig och framåtriktad urinstråle samt normal erektion.

I en hypospadioperation flyttas urinrörets mynning så nära ollonspetsen som möjligt och vid behov rätas penisen ut. Ett upprepat ingrepp kan vara befogat på grund av en komplikation under operationen, men även i dessa fall är behandlingsresultaten vanligtvis goda både funktionellt och kosmetiskt.

Vanligtvis görs en korrigeringsoperation vid ett års ålder, men det är möjligt att genomföra åtgärden även senare, till exempel om man ännu vill överväga behovet av en operation. Operationen görs under narkos och tar några timmar. Området bedövas också, vilket minskar smärtan efter operationen.

Operationstekniken väljs utifrån hypospadins svårighetsgrad. Vid operationen konstrueras den del av urinröret som saknas och penisen rätas ut. Ibland används förhud för att reparera urinröret och i de svåraste fallen kan man bli tvungen att använda ett slemhinnetransplantat från munnen för att konstruera urinröret.

Vid lindrig hypospadi sparas och korrigeras vanligtvis förhuden om den inte behövs för att konstruera urinröret. Vid operationen läggs en kateter i urinröret så att urinblåsan kan tömmas. Runt penisen placeras ett förband.

Oftast stannar patienten på avdelningen över natten eller i några dagar. Om patienten har genomgått en slemhinnetransplantation från munområdet är vårdtiden på avdelningen vanligtvis en vecka och förbanden byts under veckan i narkos.

Från urinkatetern kommer urinen in i dubbelblöjorna. Förbandet och katetern avlägsnas i de lindrigaste fallen cirka en vecka efter operationen, men i de svåraste fallen kan kateterbehandlingen pågå i två veckor. I dessa fall kan patienten ha två katetrar.

I några veckor därefter ska man vara försiktig med att operationsområdet inte skavs. I samband med ingreppet får patienten antibiotikaskydd som ibland fortsätter tills förbandet och katetern har tagits bort.

Efter operationen följs patienten upp under mottagningsbesöken. Det första besöket är 3–6 månader efter operationen och därefter är kontrollerna glesare i allmänhet fram till att barnet slutat växa.

I samband med besöken kontrolleras operationsområdets läkning, penisens kosmetiska tillstånd och rakhet. När barnet är i en ålder där det kan urinera i en potta kan man i samband med mottagningsbesöket göra en mätning av urinstrålen, utifrån vilken en eventuell förträngning i urinröret bedöms.

Den vanligaste komplikationen i samband med operationen är en fistel i urinröret, dvs. ett hål mellan urinröret och huden, varvid urinen även kommer från fistelöppningen och inte bara från urinrörets mynning i penisspetsen. Fisteln kan konstateras när en urindroppe eller ibland mer urin kommer ut från hålet. Läkaren kan konstatera en fistel som syns som ett punktformigt eller större hål på penishuden. Fisteln repareras med en ny operation, som är mindre än den första operationen. Ett upprepat ingrepp kan också vara befogat om penisen förblir krökt eller om en förträngning upptäcks i urinröret.

Hos en del patienter är det kosmetiska resultatet otillfredsställande på grund av ärret och hudens asymmetri. I allmänhet kommer man dock fram till ett både funktionellt och kosmetiskt bra operationsresultat och patientens könsliv är normalt även som vuxen.

Uppdaterad 9.6.2021