Gå till sidans innehåll

Trombocytos

Med trombocytos avses att trombocytvärdena i blodet är högre än normalt.

Hos barn är trombocytos vanligtvis en godartad reaktion på ett tillstånd eller en sjukdom. En splenektomi är förknippad med övergående trombocytos. Essentiell trombocytos, en oberoende sjukdom i benmärgens blodbildande celler, är mycket sällsynt hos barn. Trombocytos kännetecknas av en rikligare produktion av trombocyter än normalt, oavsett hur den uppstår. Dessutom är antalet megakaryocyter, de celler som producerar trombocyter i benmärgen, större än vanligt.

Oftast är ett barns höga trombocytnivå förknippad med samtidig järnbristanemi eller en övergående inflammatorisk sjukdom. Cellvärdena återgår till det normala när barnet återhämtar sig från den bakomliggande sjukdomen.

Uppdaterad 11.8.2022