Gå till sidans innehåll

Klassificering av kommunikativa färdigheter vid cp-skada

Metoden för klassificering av kommunikativa färdigheter vid cp-skada bedömer barnets förmåga att kommunicera i vardagliga aktiviteter.

I klassificeringen av kommunikationens svårighetsgrad används Communication Function Classification System (CFCS)-klassificeringen. I klassificeringen beaktas hur kommunikationen fungerar i typiska situationer i vardagen. Den person som bedöms kan kommunicera till exempel genom tal och bilder. Den kognitiva, dvs. kunskapsmässiga nivån kan vara vilken som helst. I klassificeringen används nivåerna 1–5.

Nivå 1

Framgångsrik avsändare och mottagare av meddelanden med främlingar och bekanta partner.

Nivå 2

Framgångsrik, men långsammare avsändare och/eller mottagare av meddelanden med främlingar och/eller bekanta partner.

Nivå 3

Framgångsrik avsändare och mottagare av meddelanden med främlingar och bekanta partner.

Nivå 4

Inkonsekvent avsändare och/eller mottagare med bekanta partner.

Nivå 5

Sällan framgångsrik avsändare och mottagare, ens med bekanta partner.

Uppdaterad 16.2.2023