Gå till sidans innehåll

Anemi vid kronisk sjukdom, ACD, och andra sekundäranemier

Lindrigare mikrocytär anemi kan orsakas av en kronisk inflammatorisk sjukdom eller ibland av återkommande infektioner hos ett annars friskt barn.

Anemi är vanligt vid inflammatoriska tarmsjukdomar och reumatiska sjukdomar, särskilt i det diagnostiska skedet. Inflammation som orsakas av dessa bakomliggande sjukdomar leder till mikrocytär anemi på grund av järnmalabsorption. Sådan inflammatorisk anemi kan särskiljas från järnbristanemi med hjälp av bestämningar av blodtransferrinreceptor (P-TfR) och hepsidin (S-hepsidin). Vid inflammatorisk anemi är P-TfR normalt och hepsidin förhöjt. Ferritinundersökningen är en opålitlig särskiljare i dessa situationer, eftersom inflammation höjer ferritinnivån och då återspeglar nivån inte längre järndepåernas storlek.

Det finns också kroniska sjukdomar där inflammation inte är den huvudsakliga orsaken till anemi. Detta är särskilt fallet vid njursjukdomar, där anemi orsakas av en brist i produktionen av erytropoetinhormon. Erytropoetin är ett hormon som produceras av njurarna och som påskyndar produktionen av röda blodkroppar.

En knapp och ensidig kost orsakar förändringar i blodstatusen. Anemi uppstår när näringstillförseln är dålig, till exempel när ett barn eller en ung person med anorexi äter mycket lite eller på annat sätt begränsar sitt energiintag till ett minimum och motionerar mycket. Ett barn eller en ung person som motionerar mycket kan förbruka mer energi än vad hen får i sig som näring, och cellbildningen blir lidande. I blodstatusen är de röda blodkropparna små och bleka och hemoglobinet lågt.

Anemi i samband med inflammatoriska sjukdomar försvinner vanligen med behandling av den bakomliggande orsaken, men ibland kan en blodtransfusion behövas.

Lindrigare mikrocytär anemi kan ibland orsakas av frekventa infektioner hos ett i övrigt friskt barn. Barnets aptit kan ha varit sämre än vanligt under infektionscykeln, och det inflammatoriska tillståndet kan ha minskat kroppens användning av järn. När allmäntillståndet förbättras igen kommer anemin snabbt att korrigeras utan ytterligare ingrepp.

Uppdaterad 4.8.2022