Gå till sidans innehåll

Underfunktion i sköldkörteln

Hypotyreos hos barn är vanligtvis resultatet av en inflammation i sköldkörteln. Underfunktionen behandlas med tyroxinmedicin.

Sköldkörteln i halsen producerar tyroxin, som olika organ behöver för att fungera normalt. Hypotyreos i barndomen uppstår vanligtvis som ett resultat av en inflammation i sköldkörteln.

Symtomen på hypotyreos kan vara många och varierande. Symtomen är bland annat en långsammare längdtillväxt och viktökning. Andra symtom kan vara en minskad tolerans mot kyla, torr hud, förstoppning, buksmärtor, känselstörningar, heshet, hörselnedsättning och ibland en långsam puls. Vanligtvis kan pubertetsutvecklingen försenas, men hos vissa barn kan insufficiensen också leda till en motsatt situation när det gäller brösttillväxt (hos flickor) eller testikeltillväxt (hos pojkar). Sköldkörtelprov bör därför tas omgående när något av ovanstående symtom eller fynd förekommer.

Diagnosen baseras på sköldkörtelnivåer (sköldkörtelstimulerande hormon TSH och fritt thyroxin T4v) som fastställs genom blodprov. I det diagnostiska skedet kontrolleras ofta också sköldkörtelantikropparna för att upptäcka inflammation. En ultraljudsundersökning av sköldkörteln kan vara onödig om sköldkörteln inte är tydligt förstorad eller om det inte finns någon påvisbar knöl.

Hormonbrist på grund av underfunktion i sköldkörteln ersätts med thyroxin som tas via munnen. Medicineringen kräver blodprov varje månad i inledningsskedet och var sjätte månad när behandlingen är etablerad. Besök på polikliniken sker vanligtvis varje år. Läkemedelsdosen anpassas utifrån tillväxten och blodprovsresultaten. Vaccinationerna kan ges enligt det normala vaccinationsprogrammet.

Det viktigaste i egenvården är att noggrant följa medicineringsplanen. Hypotyreos kan inte kontrolleras genom livsstil eller annan egenvård.

Kamratstöd och evenemang anordnas till exempel av. Sköldkörtelförbundet i Finland.

Tyroxin är ett läkemedel som berättigar till specialersättning från FPA vid hypotyreos.

Uppdaterad 31.1.2023