Gå till sidans innehåll

Behandling av smärta hos nyfödda

Smärta hos nyfödda kan behandlas med medicinska och icke-medicinska metoder, som ofta kompletterar varandra. Vid behandling av svårare eller långvarig smärta används smärtstillande läkemedel, vid mindre svår smärta räcker det med icke-medicinska smärtlindringsmetoder.

Smärta hos nyfödda behandlas med läkemedel när smärtan är svår och icke-medicinska metoder inte ger tillräcklig smärtlindring. Vanligtvis används smärtstillande läkemedel för nyfödda barn i respiratorvård samt under och efter kirurgiska ingrepp. Det är känt att obehandlad smärta är skadligt för ett nyfött barn, men starka smärtstillande läkemedel kan också ha skadliga biverkningar. Det är viktigt att ge smärtlindring individuellt för varje nyfödd och följa upp läkemedlets effekt och barnets tillstånd.

Starka smärtstillande läkemedel, som morfin och fentanyl, lindrar smärta genom att inverka på det centrala nervsystemet på så sätt att de höjer smärttröskeln och minskar smärtkänslan. Å andra sidan kan deras användning vara förknippad med en försvagande effekt på det nyfödda barnets andningsfunktion (uppehåll i andningen) och, vid långvarig användning, med en förlamande effekt på tarmfunktionen (sämre mjölktolerans, tillfällig förstoppning). Paracetamol kan användas vid lindrig smärta och för att minska behovet av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet.

Förutom smärtstillande läkemedel rekommenderas icke-medicinska smärtlindringsmetoder för spädbarn, såsom beröring av barnet, grodposition, känguruvård och lindning. Dessa är säkra, effektiva och lättanvända smärtlindringsmetoder som främst används vid kortvariga smärtsamma ingrepp, t.ex. blodprovstagning från hälen eller insättning av venkanyl. I allmänhet ökar icke-medicinska smärtlindringsmetoder barnets känsla av välbefinnande och minskar smärta och stress genom att aktivera barnets egna smärthanteringsmetoder. Föräldrarna kan också delta i barnets icke-medicinska smärtlindring medan barnet är i intensivvård.

Omfattande beröring ökar barnets känsla av trygghet. Beröring kan också vara att hålla barnet i handen eller att hålla barnet i famnen. Det är bra att observera barnets reaktioner under beröringen och diskutera med personalen hur barnet ska beröras på lämpligt sätt. Beröring är ett naturligt sätt att lindra barnets smärta och skicka ett budskap om att föräldern är nära. Det är bra att komma ihåg att desinficera händerna och hålla dem varma.

När man använder grodposition använder mamman eller pappan sina händer för att stödja barnet i fosterställning under det smärtsamma ingreppet, samtidigt som man ger barnet så mycket beröring som möjligt. Denna position är bekant för barnet från livmodern och därför slappnar barnet av. Grodpositionen ger också barnet en känsla av välbehag och lindrar på så sätt smärtan. Det är bra att komma ihåg att desinficera händerna och hålla dem varma.

Videon handlar om grodposition.

Lägesbehandling innebär att det nyfödda barnet placeras i en ställning där hen är avslappnad, till exempel på sidan i stödd fosterställning. Barnet kan också, beroende på tillstånd, ligga på magen.

Lägesbehandling kallas också för ett bo, där olika filtar eller en mjuk hand används för att ge barnet trygga och säkra gränser. I boet har barnet en ställning som liknar fosterställningen i livmodern. I ställningen är barnets höfter böjda och händerna är samlade nära ansiktet så att barnet kan suga på fingrarna.

Lindning lugnar barnet genom att skapa ett livmoderliknande tillstånd, som gör att barnet kan sova i lugn och ro längre. Lindning ger barnet en känsla av trygghet och har också visat sig ha en smärtlindrande effekt.

Barnet kan lindas i nästan vilket tyg som helst, såsom en stor handduk, ett lakan eller ett täcke. Lindningen kan också vara delvis, så att barnets armar lindas in i en tunn duk över barnets bröst. Detta kan också lugna barnet. Det är viktigt att se till att barnet inte får för varmt och att lindningen inte sitter för spänt.

Känguruvård är ett effektivt sätt att lindra smärta hos det nyfödda barnet under undersökningar och åtgärder. Vid känguruvård ligger barnet i en blöja på förälderns bröst. Barnet hör förälderns hjärtslag och känner förälderns närhet genom huden, vilket ökar barnets känsla av trygghet.

När barnet känguruvårdas på mammans bröst känner barnet också doften av bröstmjölk och doften av mammans hud. Känguruvård tillsammans med pappan är dock lika viktig. Dessutom har känguruvård visat sig vara fördelaktigt för barnets allmänna utveckling; den förbättrar sömnen, tillväxten och det tidiga samspelet.

I videon berättas om känguruvård och dess fördelar

Musik får en nyfödd att må bra och kan också användas för att lindra smärta. Föräldern kan sjunga, nynna eller spela upp inspelad musik för barnet. Spädbarn är vana vid ljudet av föräldrarnas röster från fosterstadiet, och därför lugnar föräldrarnas välbekanta röster barnet och ökar känslan av trygghet. Den lugna och mjuka melodin i vaggvisor eller liknande musik brukar lugna barnet. Oregelbunden och ojämn musik (snabba förändringar i volym och tonhöjd), t.ex. rockmusik, kan öka stressen hos en nyfödd.

Sockerlösning i det nyfödda barnets mun är en av de mest undersökta och effektiva metoderna för att lindra barnets smärta vid kortvariga smärtsamma ingrepp. Några droppar av sockerlösningen injiceras i barnets mun, på tungan eller på sidan av kinden några minuter före och vid behov under det smärtsamma ingreppet. Sjukskötarna ansvarar vanligtvis för att administrera sockerlösningen, men de kan också vägleda föräldrarna om hur man gör det på ett säkert sätt. Man kan också ge barnet mammans bröstmjölk i stället för socker.

I videon berättas om hur man ger sockerlösning till ett nyfött barn.

Barnet suger redan i livmodern på sina fingrar när det är vaket och övar på att suga. Sugandet ger välbehag och hjälper barnet att lugna ner sig. Det är därför viktigt att ge det nyfödda barnet möjlighet att suga, vilket kan göras genom att ge barnet en napp eller genom att se till att barnet ligger så att det kan stoppa sina egna fingrar i munnen.

Det har visat sig att en napp kan lindra smärta hos nyfödda barn. Användningen av en napp förstärker dessutom effekten av sockerlösningen som ges via munnen, vilket är anledningen till att kombinerad användning rekommenderas vid kortvariga smärtsamma ingrepp. Man kan också lägga mammans mjölk i nappen, så att barnet långsamt associerar sugandet med smaken av mjölk och mamman. När man ger nappen är det bra att försiktigt stryka över barnets mun tills hen öppnar munnen och är redo att ta nappen i munnen.

Amning kan användas som en metod för att lindra smärta, eftersom det tar den nyföddas uppmärksamhet bort från det smärtsamma ingreppet. I amning kombineras sugning, smaken av mjölk, moderns närhet och tryggheten av att vara i famnen. I praktiken innebär detta att man har barnet på bröstet eller fortsätter att amma barnet medan till exempel ett blodprov tas från barnets häl på avdelningen. Möjligheten att använda amning för smärtlindring bör först diskuteras med vård- och laboratoriepersonalen, eftersom det kan påverka genomförandet av åtgärden.

Att använda flera olika smärtlindringsmetoder samtidigt är oftast effektivare för att lindra smärtan hos ett nyfött barn än att använda en enda metod. Vid behandling av smärta hos nyfödda är det till exempel effektivare att använda en sockerlösning i kombination med att suga på en napp än att enbart ge sockerlösning. Kombinationen av grodposition och att suga på en napp lindrar också smärtan bättre än enbart en napp. Därför rekommenderas det att använda flera olika metoder om en metod inte verkar lindra barnets smärta tillräckligt.

Uppdaterad 17.10.2018