Gå till sidans innehåll

Sjukdomar i mag-tarmkanalen hos nyfödda

Problem i mag-tarmkanalen hos nyfödda kan omfatta bland annat medfödda störningar i utvecklingen av bukväggen och magproblem hos det nyfödda barnet.

Medfödda störningar i utvecklingen av bukväggen

Vid gastroschis (bukbråck) trycks organ i bukhålan ut från magen på grund av brist på bukväggar. Vid omfalocele (navelbråck) trycks organ i bukhålan ut från bukhålan i en membranlik säck. Omfalocele är ofta förknippad med andra medfödda utvecklingsstörningar (hjärta, urinvägar, kromosomavvikelser).

Utvecklingsstörningar i bukväggen kan ses med ultraljud av fostret. Då ordnas ett möte med en barnkirurg för familjen redan under graviditeten. När barnet föds är barnläkaren närvarande och efter den första vården överförs barnet till intensivvårdsavdelningen för fortsatt vård. Barnkirurgerna ansvarar för behandlingen och den fortsatta uppföljningen.

Medfödda obstruktioner i mag-tarmkanalen

Medfödd tarmobstruktion orsakar snabbt symtom hos ett nyfött barn. Symtom som tyder på obstruktion är bl.a. rikliga kräkningar, kräkningar av grönt sekret, fördröjd utkomst av barnbeck (mer än 24–48 timmar), blodiga kräkningar eller blodig avföring och uppspänning av buken. Om man misstänker tarmobstruktion tas barnet in på övervaknings- eller intensivvårdsavdelningen för undersökningar. Man gör uppehåll i matningen med mjölk och barnet får en näsmagslang för att tömma maginnehållet. Näring ges intravenöst.

Undersökningarna omfattar röntgen av buken, vid behov med kontrastmedel, ultraljudsundersökningar och blodprover. Om resultaten tyder på en medfödd obstruktion i mag-tarmkanalen utförs en explorativ operation av bukhålan (laparotomi) för att försöka åtgärda orsaken till obstruktionen. Efter operationen kommer tarmarnas normala funktion igång individuellt, ibland kan det ta flera veckor.

Blodiga kräkningar och blodig avföring

Hos en del är symtomen ofarliga och övergående. I cirka 30 procent av fallen är orsaken att barnet svalt mammans blod under förlossningen eller redan i livmodern. Under de första levnadsdagarna kan de blodiga uppstötningarna orsakas av blod från en sliten bröstvårta som barnet har svalt när hen sög.

Uppdaterad 2.2.2023