Gå till sidans innehåll

Blödningssjukdomar

Blödningssjukdomar orsakas av brist på koagulationsfaktorer eller störningar i deras funktion.

Dåligt upphörande av blödning kan orsakas av

  • funktionsstörning i blodplättarna, dvs. trombocyterna

  • brister i koagulationsfaktorer.

Blödningssjukdomar som orsakas av brister i koagulationsfaktorer är bl.a. hemofili A (brist på koagulationsfaktor VIII), hemofili B (brist på koagulationsfaktor IX), von Willebrads sjukdom och brist på koagulationsfaktor XIII.

Brister på koagulationsfaktorer kan upptäckas i ett blodprov som skickas till ett specialiserat laboratorium. Provtagningen ska därför planeras och tidsbestämmas noggrant i enlighet med den specialiserade sjukvårdens anvisningar.

Många koagulationsfaktorer har också en antagonist som ser till att det cirkulerande blodet inte koagulerar. Antagonisterna ser till att det inte bildas onödiga koagel, dvs. blodproppar. Brist på dessa antagonister kan leda till benägenhet för venös och ibland även arteriell trombos.

Uppdaterad 9.6.2022