Gå till sidans innehåll

Funktionell klassificering av cp-skada

Cp-skadorna kan grovt klassificeras enligt svårighetsgrad i lindriga, medelsvåra och väldigt svåra syndrom.

I lindrig form av cp-skada kan barnet röra sig utan hjälpmedel, men till exempel balanssvårigheter framkommer när barnet rör sig i ojämn terräng. I medelsvår form behöver barnet hjälpmedel för att röra på sig och personlig assistans i olika situationer i vardagen. I svår form behöver barnet assistans med nästan alla dagliga aktiviteter.

I bedömningen av rörelsenedsättningen vid cp-skada används Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS)-klassificeringen, som beskriver den grovmotoriska funktionen, dvs. rörelser. I klassificeringen används nivåerna 1–5.

Svårighetsgraden av rörelsenedsättningen vid cp-skada (GMFCS)

Självständig gång utan begränsningar. Svårigheter endast i grovmotoriska uppgifter som kräver skicklighet.

Självständig gång utan hjälpmedel (ofta behov av hjälpmedel som stöder och underlättar ortos, dvs. kroppens rörelse), viss svårighet med att röra sig utanför hemmet, t.ex. i trappor.

Självständig gång med hjälp av hjälpmedel (till exempel gåstol, ett hjälpmedel som påminner om en rollator, som man drar efter sig). Betydande svårigheter att röra sig utanför hemmet (ofta är rullstol i användning utomhus).

Begränsad självständig rörlighet, kan använda ett elektriskt hjälpmedel eller en manuell rullstol, kan inte röra sig upprätt ens med hjälpmedel.

Mycket svårt att röra sig självständigt, även användningsmöjligheterna för elektroniska hjälpmedel är begränsade (endast i begränsad miljö).

Uppdaterad 16.2.2023