Gå till sidans innehåll

Den vuxna fattar beslut och fungerar som exempel

Barn lär sig genom sina egna erfarenheter och genom modellinlärning, genom att observera och imitera hur närstående personer gör. Föräldrarna är därför en viktig förebild när det gäller bland annat ätande, motion och sömn.

Föräldrarna bör själva agera så som de vill att deras barn ska agera. Du kan också föregå med gott exempel genom din egen attityd och ditt sätt att tala om andra människor.

Det är alltid föräldrarnas ansvar att ändra ett barns levnadsvanor. Barnens mognad och kunskap räcker helt enkelt inte till för att klara av livsstilsförändringar på egen hand. Barnet kan delta i planeringen och genomförandet av förändringarna. Barnet kan vara mycket ivrigt över nya uppgifter i familjens vardag.

En bra början är att först uppmärksamma de egna matvanorna, regelbundenheten, variationen och måttligheten i ätandet. Tänk på vilken typ av förebild du är och om ditt beteende också överförs till barnet utan att du märker det.

Saker som sägs högt påverkar barnet

Förutom att vara en förebild är det den vuxnes roll att upprätthålla dags- och måltidsrytmen och välja mat. Föräldrarna ansvarar för vad som köps i butiken och vad som äts vid olika måltider. Barnets uppgift är att lära sig att äta den mat som de vuxna också äter och att äta den mängd mat som de behöver för att växa och hålla sig friska.

När barnet växer upp kommer hen gradvis att få lära sig att välja mat, laga mat och planera måltider – med andra ord, färdigheter för att kunna ta hand om sig själv. Hen ska bland annat lära sig att hålla en jämn måltidsrytm även under hektiska dagar och att planera, köpa och laga varierade måltider.

Exempel på förälderns modell

En pappa hade under de tre senaste besöken på en hamburgerrestaurang med barnen beställt en sallad åt sig själv. Vid det fjärde besöket hade barnen också velat ha en sallad. Pappan hade inte på något sätt uppmuntrat detta eller gjort något nummer av sitt ätande. Han hade bara varit modell.

Uppdaterad 10.2.2023