Gå till sidans innehåll

Vaccinationer och barnreumatism

Barn med reumatism kan vanligtvis få vaccinationerna enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Innan den egentliga antireumatiska läkemedelsbehandlingen börjar kontrolleras om barnet behöver vaccin mot vattkoppor och samtidigt strävar man efter att, om möjligt, uppdatera de vaccin som hör till vaccinationsprogrammet.

Det rekommenderas att man vaccinerar sig mot influensa och vid behov mot pneumokocker under den antireumatiska läkemedelsbehandlingen.

Vissa virusvacciner (t.ex. vattkoppor och MPR-vacciner) bör undvikas under den biologiska behandlingen. Närmare instruktioner fås av barnets egna läkare.

Uppdaterad 6.2.2023