Gå till sidans innehåll

Olika cancersjukdomar hos barn och unga

De vanligaste cancerdiagnoserna är leukemi, hjärntumör och lymfkörtelcancer. Prognosen varierar beroende på diagnosen. I dag botas dock drygt 80 procent av alla barn och ungdomar med cancer permanent. Termlistan över cancersjukdomar innehåller samlad information om cancersjukdomar hos barn och unga och deras diagnostik, behandling, ärftlighet och prognos.

11 sökresultat

Akut lymfatisk leukemi (ALL)
Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancersjukdomen hos barn. I Finland insjuknar årligen omkring 50 barn. De flesta barn är 2–4 år gamla när de insjuknar, men ALL kan uppstå under det...
Akut myeloisk leukemi (AML)
Akut myeloisk leukemi (AML) är en mycket ovanligare cancerform hos barn än akut lymfatisk leukemi. De cancerceller som orsakar AML, myeloida blaster, bildas också i benmärgen, men har en annan...
Bentumörer hos barn och unga
Elakartade bentumörer utgör cirka 5 procent av cancerfallen hos barn och ungdomar, dvs. 5–10 diagnostiseras varje år i Finland. Osteosarkom (OS) och Ewings sarkom (EWS) är de vanligaste och står...
Germinalcellstumörer
Dessa tumörer uppstår från så kallade germinalceller, som har förmågan att differentiera sig till många olika celltyper. Detta är en grupp av olika typer av tumörer, både godartade och elakartade...
Hodgkins lymfom
Cirka 10 procent av cancerfallen hos barn och ungdomar är lymfom eller lymfkörtelcancrar. Lymfom är den tredje vanligaste cancerformen bland barn, och i Finland får cirka femton barn och ungdomar...
Levercancer
Levertumörer hos barn och ungdomar är sällsynta och utgör endast en procent av alla solida tumörer hos barn. De vanligaste av dessa är levercancer: hepatoblastom och hepatocellulärt karcinom. Den...
Neuroblastom
Neuroblastom (NBL) är den vanligaste elakartade tumören hos barn som uppstår utanför det centrala nervsystemet. NBL har sitt ursprung i det autonoma nervsystemet. NBL är en sjukdom hos små barn...
Non-Hodgkins lymfom (NHL)
Nästan hälften av barndomslymfomen är Hodgkins lymfom (Hodgkins sjukdom) och drygt hälften är non-Hodgkins lymfom (NHL). NHL hos barn är i allmänhet snabbväxande och kan delas in i tre...
Rabdomyosarkom och andra mjukdelssarkom
Mjukdelssarkom är en grupp av olika typer av solida tumörer. I Finland insjuknar årligen omkring 8 barn eller ungdomar i mjukdelssarkom. Ungefär hälften av mjukdelssarkomen är rabdomyosarkom och...
Tumörer i centrala nervsystemet
Tumörer i det centrala nervsystemet, dvs. tumörer i hjärnan och ryggradskanalen, är de vanligaste solida tumörerna hos barn. Varje år diagnostiseras cirka 50 personer i Finland med en tumör i...
Tumörer i njurarna
Wilms tumör är den vanligaste elakartade tumören i njuren hos barn och utgör cirka 6 procent av alla tumörer hos barn och ungdomar. Den kan sitta i en av njurarna eller, mer sällan, i båda njurarna...