Gå till sidans innehåll

Fokala epilepsier hos barn och unga

Fokala anfall har sitt ursprung i ett specifikt område i hjärnan. Symtomen varierar beroende på vilket område i hjärnan som drabbas.

Fokala epileptiska anfall kan börja i vilken ålder som helst. Anfallet kan föregås av ett första symtom som barnet eller den unga personen känner igen, t.ex. en konstig känning, en hörsel- eller synstörning eller rädsla eller något annat känslotillstånd. Anfallet kan visa sig som att ena sidan av kroppen blir stel eller rycker, medvetandet grumlas eller det kan utvecklas till ett anfall med medvetslöshet och kramper i hela kroppen.

Av epilepsierna med fokala anfall reagerar vissa väl på behandling, medan andra kan vara svårare att behandla. Vid magnetundersökning av hjärnan kan orsaken till fokal epilepsi visa sig vara en utvecklingsstörning i hjärnbarken eller ett ärr eller en vävnadsskada efter en cirkulationsstörning i hjärnan eller en infektion. För en stor del är dock resultatet från magnetundersökningen normalt och orsaken till anfallen förblir okänd.

Uppdaterad 3.11.2022