Gå till sidans innehåll

Så bildas blodkroppar

Efter fosterperioden bildas blodkroppar i benmärgen genom celldelning, differentiering och mognad.

Produktionen av blodkroppar i kroppen, som pågår genom hela livet, kallas hematopoes. Man har beräknat att en vuxen människa i genomsnitt producerar 3–4 gånger sin kroppsvikt i blodkroppar per år.

Barns blodstatus, och delvis även orsakerna till förändringar i blodstatus, skiljer sig från vuxnas motsvarande. Tillväxt orsakar stora förändringar i barnets blodstatus, liksom många infektioner i barndomen. Det är viktigt att veta att det finns genetiska skillnader i blodstatus hos barn och ungdomar med bakgrund i Afrika, Mellanöstern och Asien, till exempel i fördelningen av vita blodkroppar, jämfört med finska referensvärden.

Människor behöver många olika typer av blodkroppar för att tillgodose kroppens olika behov. Blodcellernas livslängd varierar från några timmar (neutrofiler) till flera år (lymfocyter). Blodkroppsproduktionen i kroppen är noggrant reglerad. Störningar i regleringen kan visa sig som avvikelser i en eller flera blodcellstyper. Det finns ålders- och könsspecifika referensvärden för olika blodcellstyper, med viss variation mellan laboratorier.

Uppdaterad 9.6.2022