Gå till sidans innehåll

10. Hur fungerar behandlingen av diabetes bra och säkert?

Hörnstenen i diabetesvården på daghemmet och i skolan är att föräldrarna och personalen diskuterar frågan aktivt.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Man kommer överens med föräldrarna om barnets diabetesbehandling. Föräldrarna ger tydliga skriftliga anvisningar om flerinjektionsbehandling av diabetes eller insulinpumpbehandling och går igenom anvisningarna tillsammans med daghems- eller skolpersonalen. Föräldrarna ansvarar för att uppdatera anvisningarna när situationerna förändras.

Ett gott samarbete med föräldrarna är viktigt. När de gemensamma avtalen följs känner sig personalen trygg i vården av barnet och barnet kan lita på de vuxna. Då upplever också föräldrarna att barnets vård är trygg.

Uppdaterad 19.10.2021