Gå till sidans innehåll

Freibergs sjukdom

Freibergs sjukdom är en störning i blodcirkulationen i det andra eller tredje metatarsalbenet. Sjukdomen är rätt sällsynt. Den förekommer vanligen hos ungdomar i puberteten.

Smärtpunkten vid Freibergs sjukdom.

Symtom, fynd och diagnos

Det förekommer smärta och svullnad i fotens ben. Det går också att känna en märkbar förtjockning av benet när man trycker på det. Det finns också ett begränsat rörelseomfång i leden och minskad rörlighet i tårna. Symtomen kan pågå i flera år, men förbättras med tillväxten.

Freibergs sjukdom kan bekräftas med hjälp av en röntgenundersökning. Symtombilden måste motsvara sjukdomen.

Behandling och egenvård

Att undvika motion som orsakar smärta lindrar symtomen. Symtomen lindras ofta av en stödjande sko och ett individuellt utformat hålfotsinlägg. Syftet är att minska trycket på det andra och/eller tredje metatarsalbenet. Vid svåra symtom kan en kort gipsbehandling vara nödvändig. En fysioterapeut ger vid behov anvisningar om övningar för musklerna i fotsulan.

Uppdaterad 1.2.2023