Gå till sidans innehåll

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en lindrig virussjukdom hos barn under två år. Den orsakas av herpesvirus HHV6 och HHV7. Namnet ”tredagarsfeber” beskriver sjukdomens förlopp väl.

Alla barn får HHV6-infektionen, men symtomen varierar i styrka och bara vissa barn får den typiska tredagarsfebern. Barnet smittas vanligen av en symtomfri familjemedlem.

Ibland orsakar tredagarsfebern feberkramper, vilket också andra virussjukdomar med hög feber kan göra.

Plötslig hög feber (39–40,5 grader), som pågår i 3–5 dygn. Efter att febern har gått ner, sprids utslag med röda prickar först på bröstet och halsen och småningom över resten av kroppen.

 • Svalget kan vara rött.

 • Ögonen kan vara röda och ögonlocken svullna.

 • Lymfkörtlarna i nacken kan vara förstorade.

 • Barnet kan vara irriterat.

 • Barnet kan ha symtom på luftvägsinfektion eller diarré.

 • Tredagarsfeber går över av sig själv.

 • Klä barnet lätt så att febern går ner.

 • Du kan ge barnet febernedsättande läkemedel.

 • Ge barnet tillräckligt med vätska.

Barns och ungas vätskebehov

Vikt

Minimimängd/dygn

0−10 kg

100 ml/kg/dygn

10−20 kg

1000−1500 ml/dygn

20−40 kg

1500−2000 ml/dygn

> 40 kg

2000−2500 ml/dygn

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det febernedsättande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är

 • paracetamol + ibuprofen

 • paracetamol + naproxen

Feberkramper

Feberkramper förekommer vanligen hos barn i åldern 6 månader–6 år. Orsaken till feberkramper är okänd, men det finns en ärftlig benägenhet och feberkramperna kan återkomma.

Kontakta hälsovården genast om:

 • Barnet är ovanligt trött, svårt att väcka eller förvirrat.

 • Barnet har hög feber och ont i kroppen vid beröring.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Barnet inte kan dricka hemma.

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen om hen orkar leka och delta i alla aktiviteter utan att behöva extra tillsyn.

Uppdaterad 15.8.2018