Gå till sidans innehåll

Medicinering mot illamående under behandling av cancer hos barn och unga

Moderna läkemedel förhindrar effektivt illamåendet som cancerbehandlingarna orsakar.

Cytostatika och strålbehandling som används vid cancerbehandlingar orsakar illamående. Illamåendet är alltid individuellt. Illamåendet förebyggs och behandlas med läkemedel som används under cytostatikabehandlingen antingen intravenöst eller via munnen.

Behandlingarna är tuffa men även under dem strävar man efter att upprätthålla och öka barnets och den ungas välmående. När det gäller läkemedel mot illamående kan man på sjukhuset också prata om välmåendeläkemedel.

Om illamåendet pågår länge, kan medicineringen vid behov fortsättas också hemma eller utöver den använda kombinationer av läkemedel.

Uppdaterad 26.10.2022